Finansiering og bankret

23/03/2020

COVID-19: Ny garantiordning fra Vækstfonden for lån til store virksomheder

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for store virksomheder, som har […]
10/03/2020

Kursus: Hvidvaskloven – nye regler

Få relevant og anvendelig viden, der optimerer dit arbejde med compliance og de nye hvidvaskregler
10/03/2020

Arrangement: Forældelse af fordringer (Aarhus)

I samarbejde med Nykredit kommer vi med input til, hvad pengeinstitutter og ejendomsbesiddere kan gøre, når en ejendom ikke performer og potentielt kan blive nødlidende.
10/03/2020

Arrangement: Forældelse af fordringer (Kbh.)

I samarbejde med Nykredit kommer vi med input til, hvad pengeinstitutter og ejendomsbesiddere kan gøre, når en ejendom ikke performer og potentielt kan blive nødlidende.
17/02/2020

Leasing­givers ret til forholds­mæssige ydelser i finansielle leasing­aftaler

Vestre landsret har i sin dom af 1. november 2019 bekræftet den almindelige opfattelse blandt leasinggivere om, at leasinggiver har […]
30/01/2020

Principiel dom om fit & proper-krav

Højesteret har for første gang taget stilling til rækkevidden af de fit & proper-krav, der stilles til ledelsesmedlemmer i finansielle […]
22/01/2020

Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer

Finanstilsynet har i en vejledende udtalelse af 7. januar 2020 ændret sin praksis for finansielle virksomheders videregivelse af fortrolige kundeoplysninger […]
13/01/2020

Ændring ved digital underskrivelse af årsrapport

Forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl., der har til formål at forenkle processen ved digital underskrivelse af […]