123 Finansiering og bankret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Finansiering og bankret

25/01/2019

Lovforslag til hvidvaskloven om virtuelle valutaer sendt i høring

Erhvervsministeriet har den 17. december 2018 sendt et udkast til lov om ændring af hvidvaskloven i høring. Lovforslaget medfører bl.a., […]
03/01/2019

Nyt forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder

Lovforslaget vil bl.a. medføre, at virksomheder, der udbyder forbrugslån til forbrugere, skal søge om tilladelse hos Finanstilsynet og bliver underlagt […]
19/10/2018

Ny forordning genopbygger markedet for securitisering

I denne opdatering kigger vi på Finanstilsynets fokusområder ved inspektioner, som alle kapitalforvaltere bør være opmærksomme på – og eventuelt […]
19/10/2018

Udvidelse af det lovlige virksomheds­område og livs­forsikrings­selskabers bolig­byggeri

Et lovforslag vedrørende ændring af blandt andet lov om finansiel virksomhed blev den 3. oktober 2018 fremsat for Folketinget. Hvis […]
11/10/2018

Forslag om øget regulering af udbydere af forbrugslån

I forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober 2018 offentliggjorde regeringen sit lovprogram med de lovforslag, som regeringen forventer at […]
20/09/2018

Gennemgang af Finanstilsynets seneste inspektioner: Fondsmæglerselskaber modtager påbud eller påtaler for mangelfulde periodiske oversigter

I denne opdatering kigger vi på Finanstilsynets fokusområder ved inspektioner, som alle kapitalforvaltere bør være opmærksomme på – og eventuelt […]
08/08/2018

Ny vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme i høring

Et udkast til den længe ventede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven*) er […]
10/07/2018

High-yield obligationer

Kurset "High-yield obligationer" afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapitalforvaltning samt kapitalmarkedsret.