123 Finansiering og bankret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Finansiering og bankret

08/08/2018

Ny vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme i høring

Et udkast til den længe ventede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven*) er […]
10/07/2018

High-yield obligationer

Kurset "High-yield obligationer" afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapitalforvaltning samt kapitalmarkedsret.
10/07/2018

Finansielle virksomheders outsourcing

Kurset "Finansielle virksomheders outsourcing" afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapitalforvaltning samt kapitalmarkedsret.
10/07/2018

Vendor finance – muligheder og udfordringer

Kurset "Vendor finance - muligheder og udfordringer" afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapitalforvaltning samt kapitalmarkedsret.
03/07/2018

Ny vejledning for outsourcing i den finansielle sektor

European Banking Authority (EBA) lancerede den 22. juni 2018 en offentlig høring vedrørende en ny vejledning for outsourcing i den […]
16/05/2018

Kontante betalinger forbliver afgiftsfri

Efter anmodning fra Horten har Forbrugerombudsmanden i en forhåndsbesked afgjort, at det uanset gebyrets størrelse, og at gebyret kommunikeres på […]
30/04/2018

Principiel dom om rækkevidden af kontantforbuddet i Hvidvaskningsloven

Vestre Landsret har den 18. april 2018 afsagt en principiel dom om forståelsen af bestemmelsen i hvidvaskningslovens § 2, der […]
20/03/2018

Nye typer alternative investerings­fonde giver mulighed for investering i nye aktivklasser

Et lovforslag vedrørende ændring af bl.a. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven) er i dag blevet fremsat for Folketinget. […]