123 Fast ejendom og entreprise Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Fast ejendom og entreprise

15/10/2019

Leverandør af MgO-plader skulle friholde hovedentreprenør for udbedringsudgifter

Den 5. juli 2019 afsagde Voldgiftsretten endnu en kendelse om anvendelse af de uegnede MgO-plader. I den pågældende sag blev […]
01/10/2019

Status i MgO-sags­komplekset

Voldgiftsretten afgjorde i 2017 den første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier. Siden har voldgiftspraksis givet flere pejlemærker […]
12/09/2019

Kan entreprenøren kræve betaling for forcering?

Ved en forsinket entreprise kan det blive aktuelt, at entreprenøren forcerer sit arbejde ved at indsætte flere ressourcer end oprindeligt […]
06/09/2019

Dommen er faldet i KPC-sagen: En bygning med grund er ikke en “byggegrund”

EU-Domstolen har nu afsagt dom i KPC-sagen om moms og byggegrunde. Dommen fastslår, at der ikke EU-retligt er tale om […]
19/08/2019

Ny voldgiftskendelse om ansvar ved digital projektering samt rækkevidden af foreløbig afbrydelse af forældelse ved syn og skøn

I en ny voldgiftsretskendelse fandt voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, at mangler i den digitale bygningsmodel var ansvarspådragende for bygherre […]
13/08/2019

Ny MgO-kendelse – entreprenøren ansvarlig for materialevalg

Midt i sommervarmen har Voldgiftsretten den 5. juli 2019 afsagt en kendelse i den 5. prøvesag i MgO sagskomplekset (C-14452), […]
08/08/2019

Erhvervslejeret: Køb og salg af udlejningsejendomme

Hvis du har planer om, eller allerede investerer i og driver ejendomme med erhvervslejemål, er det centralt at kende rækkevidden af lejekontrakternes vilkår. Hvor er der risici, hvor er der muligheder for optimering, og hvilke elementer er relevante at inddrage i fastsættelsen og forhandlingen af ejendommens pris?
08/08/2019

Erhvervslejeret: Køb og salg af udlejningsejendomme

Hvis du har planer om, eller allerede investerer i og driver ejendomme med erhvervslejemål, er det centralt at kende rækkevidden af lejekontrakternes vilkår. Hvor er der risici, hvor er der muligheder for optimering, og hvilke elementer er relevante at inddrage i fastsættelsen og forhandlingen af ejendommens pris?