123 Fast ejendom og entreprise Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Fast ejendom og entreprise

12/04/2019

Nye procesregler ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg

Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har truffet beslutning om nye procesregler, som en konsekvens af ikrafttræden af AB […]
04/04/2019

Kan en bygning med grund være en “byggegrund”?

Den sidste tid har bragt spændende udvikling på momsområdet i form af generaladvokatens forslag til afgørelse i KPC-sagen om moms […]
01/04/2019

Nyt i byggegrundsagen: Forslag fra generaladvokaten

Byggegrundsagen er en sag, som har betydning for hele den danske ejendomsbranche. Spørgsmålet går i sin enkelthed ud på, om […]
06/03/2019

AB18 – nye regler for sikkerhedsstillelse

Få overblik over de nye regler vedrørende parternes sikkerhedsstillelse i AB18.
01/02/2019

Vær opmærksom på voldgiftsnævnets nye procesregler

Bestyrelsen for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg (VBA) har i kølvandet på AB18-reglerne vedtaget nye procesregler.
11/01/2019

Bliv klogere på den nye politiske aftale om nye sommerhusområder og styrket naturhensyn

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en ny aftale, om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn. Aftalen sikrer mere […]
09/01/2019

Får ændring virkning for eksisterende lejere?

Verden udvikler sig hele tiden, og for mange udlejere kan det blive relevant at overveje ændringer i husordenen. Spørgsmålet er, […]
18/12/2018

Byggeriets nye standarddokumenter

AB 18-reformen indebærer en betydelig udvidelse af det antal standarddokumenter, som byggeriets parter kan gøre brug af ved aftaler om […]