Fast ejendom og entreprise

12/03/2018

De nye AB-vilkår – Bygherre og entreprenør (AB/ABT) (hold 2)

Kurserne vil gå i dybden med de nye aftalevilkår
12/03/2018

De nye AB-vilkår – Bygherre/totalentreprenør og rådgiver (ABR)

Kurserne vil gå i dybden med de nye aftalevilkår
12/03/2018

De nye AB-vilkår – Bygherre/totalentreprenør og rådgiver (ABR)

Kurserne vil gå i dybden med de nye aftalevilkår
12/03/2018

Når ABR 89 bliver til ABR 18 – hvad skal rådgivere forvente?

Forslaget til de nye ABR 18 vilkår lægger op til grundlæggende ændringer af ABR 89 vilkårene. På en lang række […]
08/03/2018

Tag et kritisk tjek af nye omvurderinger

Ejendomsejere, der modtager omvurderinger, bør give omvurderingen et kritisk tjek og overveje, om der er grund til at klage over […]
05/03/2018

Omfattende reform af vilkår i nye AB-aftaler

Efter høringskonferencen om revision af AB-aftalerne 21. februar tegner der sig et billede af en harmonisering af struktur og systematik […]
28/02/2018

Strejftog i AB-reformens nye ansvarsregler

Det aktuelle høringsudkast til ny AB 18 og ABR 18 ændrer ikke radikalt på ansvaret og ansvarsfordelingen mellem byggeriets aktører. […]
27/02/2018

Politisk aftale om styrkelse af andelsboligmarkedet

Ved udgangen af 2017 indgik regeringen sammen med en række øvrige partier en politisk aftale, som skal skabe mere stabile […]