Fast ejendom og entreprise

31/05/2018

Ekspropriation af erhvervslejemål – ny forkert praksis?

Der er indenfor kort tid afsagt tre taksationskendelser om erstatningsfastsættelse ved ekspropriation af erhvervslejemål, som efter forfatternes vurdering er i […]
30/05/2018

Totalrådgiver var ansvarsfri på trods af aftalt projektgranskning

Voldgiftsretten har i en ny kendelse udtalt, at en totalrådgiver var ansvarsfri ved entreprenørens leverandørs projekteringsfejl, uanset at totalrådgiveren i […]
28/05/2018

Reguleringen af rådgiverens ansvar

Fristen for høringssvar til ABR89 er nu udløbet. Rådgivere, entreprenører, offentlige og private bygherrer, interesseorganisationer, privatpersoner, universitetsprofessorer og en række […]
22/05/2018

Vil nye krav fragmentere branchen?

Ejendomsbranchen har altid levet med evigt skiftende og komplicerede regler. Det har særligt været lejereguleringen for boliger, som har gjort […]
09/05/2018

Hvornår er ejendomsselskaber AIF’ere?

Siden FAIF-reglerne trådte i kraft i 2013, har en række danske ejendomsselskaber været i tvivl om, hvorvidt de er en […]
08/05/2018

For meget egenkapital i ejendomsinvesteringer?

Siden Finanskrisen er niveauet for egenkapital i ejendomsinvesteringer steget markant. Væk er tidligere tiders nær ved 100 pct. belåning eller […]
07/05/2018

Udnyt +/- 15 % metoden ved generationsskifte af ejendomme inden nyt vurderingssystem træder i kraft

Er du ejer af fast ejendom med en lav offentlig ejendomsvurdering, og ønsker du at overdrage denne til dine børn, […]
02/05/2018

ABR 18, vol. 5: Omprojektering

ABR 18 ser på nuværende tidspunkt ud til at implementere omprojekteringsklausuler. Selvom sådanne klausuler ikke er nyskabelser i sig selv, […]