04/03/2015

Nye sektorspecifikke fusionsregler

Pligt for telesektoren til at meddele fusioner allerede inden de gennemføres. Det bliver konsekvensen, hvis et nyt lovforslag bliver vedtaget. […]
17/02/2015

EU-kommissionen åbner sag mod Danmark vedr. fedtafgiften

EU-kommissionen har valgt at åbne en statsstøttesag mod Danmark om fedtafgiften. Det er ikke overraskende. Der var massive indvendinger inden […]
20/01/2015

Stockholms Tingsrätt forbyder ikke-anmeldelsespligtig og allerede gennemført fusion

Stockholms Tingsrätt har den 16. december 2014 ved dom forbudt den fusion mellem Swedbank Franchise AB og Svensk Fastighedsförmedling AB, […]
19/01/2015

Første danske sag om præimplementeringsforbuddet

Det var en overtrædelse af præimplementeringsforbuddet, da det danske KPMG opsagde samarbejdet med det internationale KPMG-netværk, inden fusionen mellem Ernst […]
06/01/2015

EU-Domstolen: Ikke generelt forbud mod diskrimination på grund af fedme

I den netop afgjorte og meget medieomtalte fedmesag har EU-Domstolen fastslået, at EU-retten ikke indeholder et generelt princip om forbud […]
21/12/2014

Fedme kan udgøre et handicap

Gorrissen Federspiel har bistået FOA med en opsigtsvækkende og principiel EU-retlig sag om, hvorvidt medarbejdere i medfør af EU-retten er […]
20/11/2014

Ophavsretten beskytter ikke mod parodier

Ophavsmænd skal respektere, at deres værker bliver brugt af andre, hvis værkerne bliver brugt som led i en parodi. Det […]
03/11/2014

Eksportkontrol – ny kontrolliste på trapperne

I denne udgave kan du læse om eksportkontrol og den fornyligt annoncerede ny kontrolliste. Kontrollisten oplister en række produkter, som […]