04/07/2019

Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet

Højesteret nægter endnu en gang erstatningskrav i Ajos-sagen – denne gang på grund af forældelse. I dom af 3. maj […]
25/06/2019

Ankestyrelsen: Ny udtalelse om kommunal deltagelse i foreninger

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 16. maj 2019 gjort det klart, at det ikke er muligt for kommuner at […]
24/06/2019

Nye krav om vederlags­politik og vederlags­rapport

Den 10. juni 2019 trådte en lov, der gennemfører ændringer i aktionærrettighedsdirektivet, i kraft. En af de væsentligste ændringer er, […]
20/06/2019

EU-kommissionen åbner undersøgelse af PostNord og Post Danmark

EU-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, hvorvidt visse kapitaltilførsler, som Danmark og Sverige har ydet til PostNord […]
15/04/2019

EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald

Kommissionen formåede ikke, i en traktatbrudssag, at løfte sin bevisbyrde for, om en blanding af stoffer kunne anses for at […]
12/04/2019

EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning

I en ny dom har EU-Domstolen fastslået, at princippet om “ne bis in idem” (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) ikke hindrer […]
30/04/2018

Kommission har fået mandat til at indlede forhandlinger om multilateral investeringsdomstol

Den 20. marts 2018 vedtog Rådet forhandlingsdirektiver. De bemyndiger Europa Kommissionen til på EU’s vegne at forhandle med handels- og […]
20/03/2018

Den tyske forfatningsdomstol vil behandle forfatningsklage om den fælles europæiske patentdomstol

En forfatningsklage har foreløbigt udsat Tysklands tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. Den tyske forfatningsdomstol bekræfter, at klagen behandles i […]