123 EU-ret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
15/04/2019

EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald

Kommissionen formåede ikke, i en traktatbrudssag, at løfte sin bevisbyrde for, om en blanding af stoffer kunne anses for at […]
12/04/2019

EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning

I en ny dom har EU-Domstolen fastslået, at princippet om “ne bis in idem” (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) ikke hindrer […]
30/04/2018

Kommission har fået mandat til at indlede forhandlinger om multilateral investeringsdomstol

Den 20. marts 2018 vedtog Rådet forhandlingsdirektiver. De bemyndiger Europa Kommissionen til på EU’s vegne at forhandle med handels- og […]
20/03/2018

Den tyske forfatningsdomstol vil behandle forfatningsklage om den fælles europæiske patentdomstol

En forfatningsklage har foreløbigt udsat Tysklands tilslutning til den fælles europæiske patentdomstol. Den tyske forfatningsdomstol bekræfter, at klagen behandles i […]
01/03/2018

Onlinehandel – EU vil gøre en ende på uberettiget geoblokering og forskelsbehandling

Ved udgangen af 2018 træder en ny forordning med forbud mod uberettiget geoblokering og forskelsbehandling, der er baseret på kundens […]
09/02/2018

Forhindrer større tilknytning til et andet land per automatik en vellykket integration i Danmark? Det skal EU-Domstolen nu tage stilling til.

Østre Landsret har bedt EU-Domstolen om at vurdere, om det danske tilknytningskrav er lovligt. Helt præcist skal EU-Domstolen tage stilling […]
13/11/2017

Dom mod TV2: Bech-Bruun repræsenterede Viasat (MTG) i sag om statsstøtte

Viasat (MTG) vinder tre principielle sager over TV2 om statsstøtte. EU-domstolen fastslår, at TV2 har modtaget ulovlig statsstøtte i perioden […]
16/10/2017

Europa-Kommissionen foreslår screenings­ordning for direkte udenlandske investeringer i EU

Europa-Kommissionen har netop foreslået nye initiativer til screening og sikring af europæiske virksomheder samt væsentlige sociale og økonomiske interesser for […]