123 EU-ret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
03/10/2019

EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling

Fordi betydeligt flere kvinder end mænd i Frankrig gør brug af forældreorlov i form af nedsat arbejdstid, er de franske […]
11/09/2019

EU vedtager forordning om markedsovervågning

Den 25. juni 2019 offentliggjorde EU Forordning 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Forordningen er en del af EU’s Varepakke fra […]
04/07/2019

Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet

Højesteret nægter endnu en gang erstatningskrav i Ajos-sagen – denne gang på grund af forældelse. I dom af 3. maj […]
25/06/2019

Ankestyrelsen: Ny udtalelse om kommunal deltagelse i foreninger

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 16. maj 2019 gjort det klart, at det ikke er muligt for kommuner at […]
24/06/2019

Nye krav om vederlags­politik og vederlags­rapport

Den 10. juni 2019 trådte en lov, der gennemfører ændringer i aktionærrettighedsdirektivet, i kraft. En af de væsentligste ændringer er, […]
20/06/2019

EU-kommissionen åbner undersøgelse af PostNord og Post Danmark

EU-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, hvorvidt visse kapitaltilførsler, som Danmark og Sverige har ydet til PostNord […]
15/04/2019

EU-dom: Kommissionen kunne ikke påvise, at en blanding skulle kvalificeres som affald

Kommissionen formåede ikke, i en traktatbrudssag, at løfte sin bevisbyrde for, om en blanding af stoffer kunne anses for at […]
12/04/2019

EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning

I en ny dom har EU-Domstolen fastslået, at princippet om “ne bis in idem” (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) ikke hindrer […]