123 Energi & forsyning Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Energi & forsyning

09/11/2018

Energistyrelsens udkast til ny projektbekendtgørelse ophæver kraftvarmekrav og brændselsbindinger

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny projektbekendtgørelse i høring, som ophæver kraftvarmekravet og brændselsbindingerne i mindre decentrale områder […]
12/10/2018

Ændring af undergrundsloven: Udvidelse af det økonomiske ansvar for afvikling af offshoreanlæg

Regeringens lovprogram for 2018/2019 indeholder et forslag til ændring af undergrundsloven, hvilket betyder en udvidelse af det subsidiære økonomiske ansvar […]
06/10/2018

Forslag til ændring af varme­forsynings­loven og planloven sendt i høring

Energistyrelsen har netop sendt et udkast til lov om ændring af varmeforsyningsloven og planloven i høring. Forslaget indebærer væsentlige ændringer […]
24/08/2018

Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling

Ny afgørelse fra Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Hjørring Kommunes afgørelse til fornyet behandling ved kommunen, fordi den ikke havde inddraget […]
23/07/2018

Ny vejledning i samfunds­økonomiske analyser på energiområdet

Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af […]
19/07/2018

Energiklagenævnet ændrer ophævelse af reservation på Skagerrak 4

Energiklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om Energitilsynets ophævelse af Energinets reservation af kapacitet på eltransmissionsforbindelsen Skagerrak 4 mellem […]
11/07/2018

Energiaftalen 2018: Massiv satsning på grøn energi

Regeringen og samtlige partier i Folketinget står bag den nye Energiaftale, der fastsætter  Danmarks energipolitik frem mod 2030.
10/07/2018

8. udbudsrunde i Nordsøen er sat i gang

Energistyrelsen har åbnet for ansøgninger til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. Interesserede olie- og gasselskaber kan ansøge om andele […]