27/03/2020

COVID-19: Lovforslag om lønkompensation til arbejdsgivere er nu endeligt vedtaget

Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19 er nu endeligt vedtaget, og indebærer […]
27/03/2020

COVID-19: Lovforslag om ændring af sygedagpengeloven

Regeringen har den 24. marts 2020 fremsat et lovforslag om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, der forventes vedtaget den […]
27/03/2020

COVID-19: Garantiordning fra Vækstfonden til små og mellemstore virksomheder er på plads

I tillæg til den nylige garantiordning for store virksomheder, har Erhvervsministeren nu også udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning […]
26/03/2020

Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden

Finanstilsynet har i en pressemeddelelse offentliggjort deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen ikke længere har tiltro til, […]
25/03/2020

COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten

I forlængelse af regeringens påbud om at begrænse forsamlinger til 10 personer, følger en ny bekendtgørelse af den 17. marts […]
23/03/2020

COVID-19: Erhvervslejemål – praktisk håndtering af usikkerhed om retsvirkning af tiltag

Siden statsministeren den 17. marts 2020 lancerede nye foranstaltninger mod COVID-19 i form af lukning af storcentre og visse typer […]
23/03/2020

Offentlige indkøb i lyset af COVID-19

Økonomistyrelsen har på sin hjemmeside offentliggjort en vejledning om, hvordan statens indkøbskontrakter bør håndteres i lyset af COVID-19 situationen.
23/03/2020

COVID-19: Ny garantiordning fra Vækstfonden for lån til store virksomheder

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for store virksomheder, som har […]