15/04/2020

COVID-19: Konkurrencereglerne gælder også i krisetider

COVID-19-krisen og dens sociale og økonomiske konsekvenser kan få mange virksomheder til at overveje at indgå i forskellige samarbejder, herunder […]
07/04/2020

COVID-19: Statsstøtte under krisen: De midlertidige rammer

Kommissionen vedtog den 19. marts en midlertidig regulatorisk ramme for behandlingen af statsstøtte under COVID-19 udbruddet. Formålet var at sikre […]
06/04/2020

COVID-19: Sådan opnår du fradrag for renteudgifter af private lån

Regeringen har gennem et utal af hjælpepakker og støtteordninger forsøgt at afbøde den økonomiske usikkerhed, der i opstået i forbindelse […]
03/04/2020

COVID-19: Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til kompensationsordningen for de små selvstændige og freelancere

Folketingets partier er for nyligt blevet enige om to midlertidige støtteordninger til gavn for selvstændige og små erhvervsdrivende samt freelancere […]
01/04/2020

COVID-19: Mulighed for fritagelse for renter af A-skatter og AM-bidrag for marts måned

Virksomheder, der som følge af COVID-19 ikke har indbetalt eller kan indbetale A-skat og AM-bidrag for marts, får mulighed for […]
31/03/2020

COVID-19: Lønkompensationsordningen styrkes

Loftet for lønkompensationsordningen hæves til 30.000 kr. for alle lønmodtagere, der er omfattet af lønkompensationsordningen
31/03/2020

COVID-19: Nye tiltag vedrørende offentlige indkøb

Anlægsloftet afskaffes for 2020, og regeringen har samtidig fremsat hastelovforslag vedrørende kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndteringen af […]
27/03/2020

Kendelse: Klage ikke tillagt opsættende virkning alene på grundlag af interesseafvejning

I en opsigtsvækkende kendelse har Klagenævnet for Udbud alene taget stilling til spørgsmålet om interesseafvejning som grundlag for ikke at […]