Ansættelses- og arbejdsret

17/11/2014

Østre landsret frikender frisører i sag om forskelsbehandling

Østre Landsret har den 10. november 2014 afsagt dom i den meget omtalte frisørsag, om hvorvidt kønsbestemte priser hos frisørsaloner […]
11/11/2014

Østre Landsret har afsagt dom i frisørsagerne

Østre Landsret har afgjort, at det ikke er i strid med ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, at […]
10/11/2014

Hurtigere anmeldelse af whistleblowerordninger

Arbejdsretligt nyhedsbrev: Nemmere for virksomheden og forkortet sagsbehandlingstid. Med nye anmeldelsesblanketter forventer Datatilsynet at forkorte sagsbehandlingstiden for anmeldelser af whistleblowerordninger […]
06/11/2014

Facebook i arbejdstiden – bortvisning var ikke berettiget

Vestre Landsret fandt, at det ikke var berettiget at bortvise en medarbejder på grund af hans private brug af internettet […]
06/11/2014

Varsling af ferielukning mellem jul og nytår

Hvis virksomheden skal nå at varsle medarbejdere til at holde juleferie, er det ved at være sidste chance.
05/11/2014

Ændringer i udlændingeloven

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. Det er formålet med en række ændringer i udlændingeloven, som […]
04/11/2014

Overraskende dom om godtgørelse ved aldersdiskrimination

Højesteret har i en overraskende dom af 1. oktober 2014 sået tvivl om det ellers så sikre udgangspunkt om, at […]
31/10/2014

Pligt til omplacering af medarbejdere

Vestre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at en arbejdsgiver også efter opsigelsen af en gravid løn-modtager er forpligtet […]