Ansættelses- og arbejdsret

10/10/2014

Har private arbejdsgivere pligt til at betale fratrædelsesgodtgørelse?

Højesteret anmoder EU-Domstolen om at tage stilling til, om private arbejdsgivere har pligt til at betale fratrædelsesgodtgørelse i henhold til […]
09/10/2014

Afslag på orlov var ikke forskels­behandling

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en medarbejder fik afslag på yderligere orlov i anledning af hendes datters […]
09/10/2014

Personskadesag kunne genoptages

Højesteret afsagde den 30. september 2014 en dom, hvorefter en personskadesag som fulgte af en ulykke tilbage i sommeren 2005 […]
07/10/2014

Forskelsbehandling på grund af alder

Højesteret fastsatte i en dom den 1. oktober et godtgørelsesbeløb til piloter, der ved deres afskedigelse var blevet direkte forskelsbehandlet […]
30/09/2014

Arbejdsgiver måtte betale pensionen to gange

Højesteret har i en ny afgørelse fastslået vigtigheden af, at en arbejdsgiver indbetaler det aftalte lønmodtagerpensionsbidrag til en pensionsordning, og […]
17/09/2014

Ingen godtgørelse for at måtte vente

Det var ikke en krænkelse, som kunne berettige til godtgørelse, da en medarbejder først 8 måneder efter opsigelse fik godtgørelse […]