Ansættelses- og arbejdsret

30/10/2014

Undskyldende omstændigheder ved direkte forskelsbehandling

Seks ældre SAS-piloter fik nedsat godtgørelse efter opsigelser. Højesteret nedsatte godtgørelsen for ubestridt, direkte forskelsbehandling over for ældre piloter (60+) […]
27/10/2014

Kan fedme være et handicap?

Generaladvokat Jääskinen har den 17. juli 2014 præsenteret sit forslag til afgørelse i en præjudiciel sag fra Danmark. Generaladvokaten mener […]
27/10/2014

Pålæg af generel tavshedspligt var misbrug af ledelsesretten

En virksomhed blev pålagt en bod på 50.000 kr. af Arbejdsretten for at have misbrugt ledelsesretten ved generelt at pålægge […]
25/10/2014

Et svageligt postbud med type 1 diabetes var ikke handicappet

Et postbud med type 1 diabetes blev afskediget på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed (svagelighed). Retten i Glostrup frifandt Transportministeriet for […]
22/10/2014

Ansat med sygt barn – forskelsbehandlet?

Højesteret har i dom af 8. oktober 2014 afgjort, at det ikke var i strid med forskelsbehandlings­loven, at en kommune […]
20/10/2014

Ny dom om arbejdsgiverens vinter­vedligeholdelse

Østre Landsret har i en nylig offentliggjort dom af 24. september 2013 frifundet en arbejdsgiver for ansvar for en medarbejders […]
20/10/2014

Afskedigelse af handicappet i strid med forskelsbehandlingsloven

En konsulent ansat i en uddannelsesinstitution var efter en hjerneblødning sygemeldt i længere tid og startede herefter i virksomhedspraktik i […]
10/10/2014

Har private arbejdsgivere pligt til at betale fratrædelsesgodtgørelse?

Højesteret anmoder EU-Domstolen om at tage stilling til, om private arbejdsgivere har pligt til at betale fratrædelsesgodtgørelse i henhold til […]