123 Ansættelses- og arbejdsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Ansættelses- og arbejdsret

15/10/2019

Forslag til whistleblower-direktiv vedtaget af EU-Parlamentet

I april 2019 vedtog Europa-Parlamentet et nyt whistleblower-direktiv, som – når endelig godkendt af Ministerrådet – vil indebære, at arbejdsgivere […]
08/10/2019

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende? Østre Landsret har truffet afgørelse vedrørende denne sondring

Medarbejder kunne ikke betragtes som lønmodtager i funktionærlovens forstand og havde derfor ikke krav på løn i en opsigelsesperiode, godtgørelse […]
07/10/2019

Aftale om forlænget opsigelsesvarsel ugyldig

Selvom funktionærens opsigelsesvarsel var forlænget med to måneder, vurderede Vestre Landsret ved dom af 28. juni 2019, at en funktionær […]
03/10/2019

EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling

Fordi betydeligt flere kvinder end mænd i Frankrig gør brug af forældreorlov i form af nedsat arbejdstid, er de franske […]
01/10/2019

Bortvisning for at have taget to colaer var berettiget

I en nyere faglig voldgiftssag fandt opmanden, at et gymnasium var berettiget til at bortvise en servicemedarbejder, der uberettiget havde […]
26/09/2019

Fortolkninger om forsyningsvirksomhedsdirektivet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort to juridiske vurderinger om reglerne for forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier og pligten til at afholde […]
24/09/2019

Fagligt netværk i ansættelsesret og offentlig personaleret

Få både ny viden på et højt fagligt nievau og find nye muligheder og løsninger på ansættelsesretlige udfordringer sammen med andre erfarne praktikere. 
23/09/2019

Virksomhed bortviste medarbejder for at udeblive fra mulighedssamtale

Vestre Landsret har afgjort, at en medarbejder ikke var berettiget til at udeblive fra en samtale om en mulighedserklæring. Dette […]