123 Ansættelses- og arbejdsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Ansættelses- og arbejdsret

22/01/2019

Særligt betroet medarbejder bortvist efter at være blevet narret til pengeoverførsler

Østre Landsret vurderede den 8. november 2018, at en regnskabschef væsentligt havde misligholdt sit ansættelsesforhold, da han på baggrund af […]
22/01/2019

Den nye ferielov del I: Overgangsperioden

Den nye ferielov og reglerne om samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020. Allerede fra 1. januar 2019 trådte […]
22/01/2019

Par havde ikke ret til rugemors orlov

Ankestyrelsen har for nylig taget stilling til, hvorvidt en tiltænkt mor, der havde fået barn via en udenlandsk rugemor, havde […]
21/01/2019

Styrket fokus på sexchikane på arbejdsmarkedet

En ændring af ligebehandlingsloven skal tydeliggøre forbuddet mod sexchikane på arbejdsmarkedet og lægger samtidig op til at øge godtgørelsesniveauet for […]
14/01/2019

Ansættelse af medarbejdere var ikke en virksomhedsoverdragelse

To kommuner ansatte en række medarbejdere i forbindelse med en plejevirksomheds konkurs. Lønmodtagernes Garantifond afviste at dække anmeldte lønkrav fra […]
11/01/2019

Medarbejders møde med konkurrent var ikke grundlag for bortvisning

I sin opsigelsesperiode havde en medarbejder deltaget i et møde om opstart af en konkurrerende virksomhed. Da arbejdsgiveren blev opmærksom […]
10/01/2019

Har I styr på jeres whistleblowerordning, eller har I pligt til at få en ordning etableret?

Over de seneste år er det blevet lovpligtigt for flere og flere virksomheder at etablere en whistleblowerordning. Senest har Europa-Kommissionen […]
09/01/2019

Sygdom på arbejdspladsen

Vi ser nærmere på reglerne og de udfordringer, som kan opstå for en arbejdsgiver i forbindelse med medarbejderens sygdom.