123 Ansættelses- og arbejdsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Ansættelses- og arbejdsret

09/07/2019

Nyt direktiv sikrer øremærket barsel til mænd

Europaparlamentet og Europarådet har godkendt den endelige lovtekst til et nyt direktiv, som blandt andet sikrer øremærket barsel til mænd.
09/07/2019

Ansættelsesretlige nyheder

På kurset bliver du opdateret på de væsentligste nyheder og inviteret til dialog om, hvad nyhederne vil betyde i praksis.
05/07/2019

Kompensation for mistet provision under ferie

 Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt dom i tre principielle sager om kompensation for mistet provision som følge af […]
04/07/2019

Direktiv skal sikre bedre oplysning om arbejdsvilkår i EU

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget et nyt direktiv om mere gennemsigtighed og forudsigelighed af vilkårene i ansættelsen. Direktivet viderefører flere […]
04/07/2019

Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet

Højesteret nægter endnu en gang erstatningskrav i Ajos-sagen – denne gang på grund af forældelse. I dom af 3. maj […]
03/07/2019

Seksuel chikane fra ledende medarbejder førte til godtgørelse

Østre Landsret har den 29. maj 2019 afsagt en dom, hvor en ledende medarbejder fandtes at have udvist seksuel chikane […]
26/06/2019

Kollektiv arbejdsret

Du får overblik over det arbejdsretlige system og lærer at håndtere arbejdsretlige problemstillinger i praksis.
24/06/2019

Må virksomheder overvåge, om medarbejderne overholder persondatareglerne?

Virksomheder der behandler persondata skal have tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at overholde persondatareglerne. Nogle virksomheder og kommuner har taget […]