Ansættelses- og arbejdsret

19/06/2018

Medarbejder kunne opsiges for seksuel chikane af kollega

En mandlig medarbejder sendte flere sms’er og e-mails med seksuelt indhold til en kvindelig kollega. Vestre Landsret fandt – på […]
19/06/2018

Beskatning af fri telefon og internet bliver afskaffet

Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag, der ophæver beskatningen af fri telefon og internet, som medarbejderen får stillet til rådighed […]
18/06/2018

Højesteret om deltids- og tidsbegrænsede ansættelser

Højesteret har i en ny afgørelse bestemt, at det hverken var i strid med deltidsloven eller lov om tidsbegrænset ansættelse, […]
04/06/2018

Ændring af udstationeringsloven

Folketingets partier har den 24. maj 2018 vedtaget en ændring til udstationeringsloven vedrørende kravet om registrering i RUT-registeret
28/05/2018

Ulovligt at medarbejdere laver skjult reklame på Facebook

En virksomhed markedsførte sig selv ved, at medarbejdere og brugere af virksomhedens hjemmeside delte deres annoncer fra hjemmesiden på Facebook […]
14/05/2018

Der gælder et nyt opholdskrav for dagpengeret

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skærper dagpengereglerne for udenlandske arbejdstagere og kan ramme danskere, som ønsker […]
13/05/2018

Ligebehandlingsnævnet: Lige løn under forældreorlov til begge forældre

Ligebehandlingsnævnet har i en ny afgørelse fastslået, at forskel i løn i forbindelse med morens og farens afholdelse af forældreorlov […]
07/05/2018

Højesteretsdom om deltidsloven og lov om tidsbegrænset ansættelse

Det var ikke udtryk for forskelsbehandling, hverken efter deltidsloven eller lov om tidsbegrænset ansættelse, at fire medarbejdere på et universitet ikke […]