Ansættelses- og arbejdsret

16/03/2018

Fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten

Hvilke overvejelser bør I som virksomhed gøre jer om udformning af vilkår for direktørens fratrædelsesgodtgørelse?
12/03/2018

Nye regler om medarbejderaktier på vej

I november 2017 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. […]
05/03/2018

Aftale om fratræden med øjeblikkelig virkning kunne ikke tilsidesættes

I en ny dom har Vestre Landsret fastslået, at det hverken var urimeligt eller i strid med funktionærloven at aftale, […]
28/02/2018

Elev kunne ikke kræve dobbelt­kompensation for ophævet uddan­nelsesaftale

Højesteret har i en ny dom fastslået, at en elev, der havde fået sin uddannelsesaftale ophævet, ikke både kunne kræve […]
27/02/2018

Tilkaldevagt i hjemmet kan være arbejdstid

EU-Domstolen har endnu engang taget stilling til spørgsmålet om tilkaldevagters arbejdsvilkår i forhold til arbejdstid og hviletid. EU-Domstolen har i […]
27/02/2018

Vigtige forhold ved konsulentaftaler

Der er en række vigtige forhold, som virksomheder skal være opmærksomme på, når de anvender ekstern konsulentbistand. Vi giver jer […]
26/02/2018

Brexit kan få stor betydning for behandling af persondata

Efter planen træder Storbritannien ud af EU fra marts 2019, og det kan få stor betydning for alle virksomheder, der […]
21/02/2018

Væsentlige vilkårsændringer skal varsles konkret og individuelt

En driftstekniker modtog forud for en virksomhedsoverdragelse generel information om, at medarbejdernes vilkår ville blive ændret. Retten fandt dog, at […]