123 Ansættelses- og arbejdsret Arkiv - Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Ansættelses- og arbejdsret

17/09/2018

#Metoo lovforslag på vej: Større godtgørelse for seksuel chikane

Beskæftigelsesministeriet har sendt et udkast til et lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven i ekstern høring. Lovforslaget vil sætte større fokus […]
12/09/2018

Banedanmark kunne opsige ordning med fribefordring med passende varsel

Højesteret har netop afgjort, at Banedanmark var berettiget til at opsige en ordning med frikort og personalebilletter til visse medarbejdergrupper. […]
11/09/2018

Oplysningspligt ved behandling af personoplysninger

Virksomheder skal ifølge persondataforordningen informere de registrerede om en række ting i forbindelse med behandlingen af deres persondata. Oplysningspligten er […]
04/09/2018

Arbejdsgivers ansvar for arbejdsskader

Bliv opdateret inden for arbejdsskadeområdet med et indblik i de problemstillinger, der knytter sig til arbejdsgiverens ansvar.
04/09/2018

Praktisk ansættelsesret

På kurset får du også en gennemgang af lovgivning som ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven og dele af ferieloven, som har betydning for funktionærer.
04/09/2018

Ny ferielov

Få et solidt overblik over den nye ferielov, og bliv i stand til at tackle overgangen fra den nuværende feriemodel med forskudt ferie til den nye model med samtidighedsferie.
04/09/2018

Optagelse af samtale med arbejdsgiver var grov misligholdelse

Østre Landsret har i en nyere dom fastslået, at det var en grov misligholdelse, at en medarbejder i skjul havde […]
04/09/2018

Nye love er vedtaget på det ansættelses­retlige område

I løbet af sommeren har Folketinget vedtaget en række ændrede lovforslag på det ansættelsesretlige område. Lovændringerne er allerede trådt i […]