Det intelligente indkøb – totalomkostninger, livscyklusomkostninger og cirkulær økonomi

Sted: København | Dato: 02/10 2016 | Tidspunkt: 09.00 – 12.00

I samarbejde med MT Højgaard og ÅF Lighting inviterer vi til en gennemgang af det intelligente indkøb, hvor muligheder, risici og udgifter – interne og miljømæssige – indregnes fra udbuddets iværksættelse, under brugsperioden og indtil afslutning af samarbejdet.

Vi oplever ofte, at når offentlige myndigheder køber ind, fokuseres der hovedsageligt på at sikre den lavest mulige anskaffelsespris. Dette ses blandt andet på området for belysning og inden for byggeriet.

Et kortsigtet fokus, hvor der kun ses på, hvad det koster at købe produktet, kan forøge ordregivers ressourceforbrug i brugsperioden og i forbindelse med afskaffelse af produktet. Ved at inddrage alle omkostninger fra vugge til grav har ordregiver derimod ikke alene mulighed for at sikre den ydelse, der på sigt er billigst; der er også mulighed for at tilgodese miljømæssige hensyn.

Kurset fokuserer på, hvordan ordregiver kan sikre en helhedsorienteret løsning, hvor muligheder, risici og udgifter – interne og miljømæssige – indregnes fra udbuddets iværksættelse, under brugsperioden og indtil afslutning af samarbejdet.

Anvendelse af totalomkostninger (TCO), livscyklusomkostninger og cirkulær økonomi kræver en anden tilgang til projektet og kontraktopfølgningen. På kurset gennemgås eksempler på, hvordan det intelligente indkøb gennemføres. Der vil blive gennemgået eksempler fra udbud af belysning og byggeriet. Erfaringerne fra eksemplerne kan dog nemt overføres til andre brancher.

Program

 • Velkomst og præsentation
  v/ Advokat og Partner Andreas Christensen, Horten
 • TCO – Det intelligente indkøb
  v/ Advokat og Partner Andreas Christensen, Horten
  Oplægget indeholder en præsentation af den totaløkonomiske tankegang. Det vil blive gennemgået, hvordan ordregiver kan inddrage TCO-principperne på forskellige måder i en udbudsproces. Herunder hvad ordregiver kan lægge vægt på, når vedkommende skal fastlægge, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.
 • TCO i praksis
  v/ Advokat og Partner Andreas Christensen, Horten
  Der gennemgås eksempler på, hvor principperne om TCO, livscyklusomkostninger og cirkulær økonomi med fordel kan inddrages. Eksemplerne tager udgangspunkt i indkøb af gadebelysningsanlæg og bygge- og anlægsarbejder.
 • Eksempler på TCO og miljøkrav – Den holistiske tilgang
  v/ Belysningsingeniør Allan Ruberg, ÅF Lighting
  Allan og hans team har rådgivet en lang række myndigheder om brugen af TCO-krav i forbindelse med udbud af offentlig belysning, herunder Københavns Kommunes store belysningsudbud og udbud af nyanlæg i Herning Kommune. Oplægget viser eksempler på, hvordan drifts- og anlægsomkostninger kan kombineres med energi- og miljøkrav, ved at disse inddrages direkte i udbudsbeskrivelserne og i evalueringsmodellerne.
 • Pause
 • TCO 2.0 – Cirkulær økonomi
  v/ Bæredygtighedsspecialist Jonas Vendel Jensen,  MT Højgaard
  Hvilke krav vil en kommune kunne stille, således at leverandørerne motiveres til at tænke på produktets næste livscyklus – dvs. hvordan formår man at indkøbe det bedste produkt, der desuden er sammensat på en sådan måde, at det cirkulært vil kunne anvendes igen? Oplægget tager udgangspunkt i byggeriet, men erfaringerne og eksemplerne kan anvendes i andre brancher.
 • Kontraktopfølgning – at gennemføre en TCO-kontrakt
  v/ Advokat og Partner Andreas Christensen, Horten & Belysningsingeniør Allan Ruberg, ÅF Lighting
  Inddragelse af TCO, miljøkrav og livscyklusomkostninger kræver en anden kontraktopfølgning end normalt. Oplægget gennemgår erfaringer med administration af TCO-kontrakter. Herunder realisering af målet med TCO-kontrakten – opfølgning, løbende samarbejde mellem ordregiver og leverandør.Selvom TCO-modellerne integreres i udbuddet, skal krav og løsninger løbende kontrolleres, og det skal sikres, at målene nås, samtidig med at det ønskede kvalitetsniveau leveres.
 • Opsamling og spørgsmål

Målgruppe
Medarbejdere, der laver udbud på tekniske områder.
Udbudskonsulenter, ledere med tilknytning til udbud samt udbudsjurister.

Eksterne oplægsholdere
Bæredygtighedsspecialist Jonas Vendel Jensen, MT Højgaard
Belysningsingeniør Allan Ruberg, ÅF Lighting

Praktiske oplysninger
Der serveres en let morgenmad fra klokken 8.30-9.00, hvorefter det faglige program går i gang.

Pris
Deltagelse er gratis.

 

Tilmelding