Sygdom på arbejdspladsen

Sted: Horten Aarhus | Dato: 13/06- 2019 | Tidspunkt: 14.00 – 17.00

 

Vi ser nærmere på reglerne og de udfordringer, som kan opstå for en arbejdsgiver i forbindelse med medarbejderens sygdom.

De fleste virksomheder oplever på et tidspunkt, at én eller flere medarbejdere melder sig syge. Der kan i den forbindelse opstå en del spørgsmål om, hvordan man håndterer medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom.

Vi giver et overblik over, hvad man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når en medarbejder bliver syg. Undervejs kommer vi bl.a. ind på:

  • Hvilke ansættelsesretlige regler, der gælder ved medarbejderens sygdom
  • Arbejdsgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med sygdomsforløbet, herunder afholdelse af sygefraværssamtaler
  • Gode råd om den praktiske håndtering af medarbejderen, herunder hvad arbejdsgiver må spørge om, og hvorvidt der skal indhentes lægeerklæring
  • Hvornår medarbejderens sygdom kan berettige ansættelsesretlige konsekvenser – kan det f.eks. være sagligt at opsige en medarbejder, der er sygemeldt?
  • Afgrænsningen af, hvornår der er tale om sygdom henholdsvis handicap.

 

Målgruppe

Personalechefer, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold.


Forplejning

Der serveres kaffe/te og kage til arrangementet.


Pris

Gratis

 

Læs mere og tilmeld dig her