Guldborgsund­modellen – et proaktivt planretligt instrument

Sted: Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup | Dato: 17/08 2018 | Tidspunkt: 08.30 – 12.00

I samarbejde med Christian Refstrup, centerchef i Guldborgsund Kommune, gennemgår vi Guldborgsund Kommunes erfaringer med at løse bandeproblematikken i relation til samlingsstedsloven.

Bandepakke 3 havde med bl.a. samlingsstedsloven til formål at udstyre kommunerne med redskaber til at skride ind over for tilholdssteder, samlingssteder og deciderede klubhuse for bander og andre uønskede grupper.

Erfaringerne fra de kommuner, hvor rockere og bander har banket på døren, viser, at bandepakken ikke giver kommunerne de nødvendige redskaber til at gribe hurtigt ind. Bandepakkens instrumenter er først anvendelige, når tilholdsstedet er etableret og skaderne er indtrådt, og utrygheden har skabt store problemer i lokalområdet og de modtagelige er rekrutteret. Byrådet leder efter redskaber til at genetablere ordnede forhold, men er fanget i uoverstigelige problemer med at bevise, at indgreb lovligt kan besluttes og håndhæves.

Guldborgsund Kommune har derfor sammen med Horten gennemført en analyse af retsområdet for at afklare, om der inden for den eksisterende planretlige lovgivning kan dannes et instrument, der er proaktivt og kan forhindre uønskede aktiviteter i et givet område, herunder anvendelsen af f.eks. beboelsesbygninger til klubhusformål.

Analysens resultat har været positivt og har resulteret i en model, der vil kunne anvendes direkte i kommunerne. Modellen forventes at kræve få ressourcer – og der forventes ikke nogen politisk betænkelighed eller folkelig modstand. Derimod giver modellen svaret på spørgsmålet om, hvordan en kommune kan forsvare sine borgere og lokalsamfundet mod uønskede tilstande, som har været efterspurgt i årevis.

Formålet med arrangementet er at etablere et forum af interesserede kommuner, der vil samarbejde om den endelige udformning af én eller flere tilpassede versioner af grundmodellen med henblik på en koordineret gennemførelse, eventuelt med en sideløbende afklaring af behov og muligheder for en specifik lovgivningsmæssig forankring.

Målgruppe
Kommunaldirektører og chefer for planforvaltningen i kommuner samt andre interessenter.

Forplejning
Der serveres morgenmad og frokost til arrangementet.

Pris
Arrangementet er gratis.

 

Tilmeld dig her