Go’morgenmøde: Fair og lige konkurrence

Sted: Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup | Dato: 28/09 2018 | Tidspunkt: 09.00 – 11.30

Få overblik over arbejdsgruppen for offentlige erhvervsaktiviteters anbefalinger til grænserne for offentlig erhvervsaktivitet.

I forlængelse af regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra september 2017 blev der i april 2018 indgået en politisk delaftale om grænserne for offentlig erhvervsvirksomhed, som omfatter regler om fair prissætning og regler for kontrolbud.

Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til grænserne for offentlig erhvervsaktivitet, herunder en eventuel lovfæstelse af kommunalfuldmagtens principper.

Arbejdsgruppen for offentlige erhvervsaktiviteter, som Rikke Søgaard Berth, partner hos Horten, er medlem af, skal ifølge delaftalen aflevere sin anbefalinger inden sommerferien. Efter politisk behandling af anbefalingerne skal der ifølge delaftalen også indgås aftale om etablering af et klageorgan på området.

Sammen med Jakob Scharff, branchedirektør, DI, gennemgår vi arbejdsgruppens anbefalinger og de overvejelser, der ligger bag.

Målgruppe
Medarbejdere i offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber, der arbejder med salg af ydelser, indtægtsdækket virksomhed mv.

Forplejning
Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Pris
Arrangementet er gratis.

 

Tilmeld dig her