Go’morgenmøde: Den nye ferielov

Sted: Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup | Dato: 23/10 2018 | Tidspunkt: 08.30 – 11.00

Folketinget har fremsat lovforslag til en ny ferielov. Hør om lovforslaget og få Hortens bud på konsekvenserne af den kommende lovgivning.

Regeringen nedsatte i 2015 et udvalg med arbejdsmarkedets parter, der skulle udarbejde et forslag til en ny ferielov. Den skal gøre op med de nuværende regler for, hvor længe man skal vente på at få udbetalt de feriepenge, man optjener.

I dag er det sådan, at man som ny på arbejdsmarkedet først får mulighed for at få udbetalt sine feriepenge op til 16 måneder, efter at man er blevet ansat og er begyndt at optjene ferieret og -penge. Det skyldes, at ferieåret løber fra maj til maj, mens optjeningen følger kalenderåret.

Med det nye lovforslag vil der blive indført samtidighedsferie. Det vil sige, at lønmodtagere fremover skal optjene og afvikle deres ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august.

Vi tager udgangspunkt i ferielovsudvalgets betænkning til det nye lovforslag. Du får en indføring i baggrunden for lovforslaget og hvilke ændringer, der konkret er tale om. Derudover gennemgår vi overgangsreglerne fra den nuværende ferielov til den nye ferielov.

Vi holdt i efteråret 2017 og foråret 2018 en række oplæg om ferielovsudvalgets forslag til en ny ferielov. På baggrund af stor efterspørgsel og relevansen af emnet har vi valgt at gentage succesen.

Målgruppe
Personalechefer, personalejurister, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold.

Pris
Arrangementet er gratis.

 

Tilmeld dig her