Go’morgenmøde: Den nye ferielov (Gratis)

Sted: Horten, Hellerup | Dato: 18/09-2019 | Tidspunkt: 09.00- 11.00

 

Den nye ferielov er vedtaget og træder i kraft 1. september 2020. Vi sætter fokus på konsekvenserne af den kommende lovgivning.

Den nye ferielov gør op med de nuværende regler for, hvor længe man skal vente på at få udbetalt de feriepenge, man optjener. Som ny på arbejdsmarkedet får man efter den nuværende ferielov først mulighed for at få udbetalt sine feriepenge op til 16 måneder efter, at man er blevet ansat. Det skyldes, at optjeningen følger kalenderåret, mens ferieåret løber fra 1. maj til 30. april.

Med den nye ferielov indføres der samtidighedsferie. Det indebærer, at ferien afvikles i takt med, at den optjenes.

Vi giver et solidt overblik over den ny ferielov og vil bl.a. gennemgå følgende:

  • Baggrunden for den ny ferielov
  • Samtidighedsferie
  • Øvrige ændringer af ferieloven
  • Ferie i forbindelse med overgangen til den ny ferielov (forskudt ferie til samtidighedsferie)
  • Håndtering af hensatte feriemidler, herunder udbetaling, forrentning og frister.


Målgruppe

Personalechefer, personalejurister, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold.


Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.


Pris

Gratis

 

Læs mere og tilmeld dig her