Fransk domstol fastslår ret til at kontakte advokat ved begyndelsen af et dawn raid

Den 10. april 2018 underkendte appelretten i Paris et uanmeldt kontrolbesøg foretaget hos den franske elektronikforhandler Darty tilbage i 2013. Da de franske konkurrencemyndigheder begyndte kontrolbesøget, blev Darty nægtet adgang til at kontakte sin advokat. Appeldomstolen fastslog, at dette var en overtrædelse af retten til forsvar.

Cour d’appel de Paris – dom af 10. april 2018 – Darty

I 2013 foretog de franske konkurrencemyndigheder et antal uanmeldte kontrolbesøg (såkaldte dawn raids) hos en række producenter, distributører og forhandlere af husholdningsapparater, herunder Electrolux, LG, Samsung og Darty.

Kontrolbesøgene blev foretaget på baggrund af en mistanke om ulovlig priskoordination. Ved kontrolbesøgenes igangsættelse blev både Samsung og Darty nægtet adgang til at kommunikere med eksterne rådgivere, herunder advokater, indtil de franske konkurrencemyndigheder havde forseglet de relevante dele af virksomhedernes lokaler. Ifølge konkurrencemyndighederne var disse foranstaltninger nødvendige for at sikre undersøgelsens effektivitet og forhindre, at bevismateriale blev bortskaffet.

Samsung anlagde herefter sag mod konkurrencemyndighederne med påstand om, at virksomhedens ret til forsvar var blevet krænket, fordi virksomheden blev nægtet advokatbistand. Samsung tabte i første omgang sagen for appelretten i Paris (Cour d’appel de Paris), men fik efterfølgende medhold ved den franske højesteret (Cour de Cassation). I henhold til fransk lovgivning har den, der udsættes for et kontrolbesøg, altid ret til at kontakte eksterne rådgivere, herunder advokater. Den franske højesteret fandt det uden betydning, at Samsung ikke havde lidt en konkret skade ved nægtelsen. På den baggrund valgte den franske højesteret at annullere kontrolundersøgelsen og beordre de beslaglagte dokumenter tilbageleveret.

Som følge af den franske højesterets afgørelse i Samsungs sag, anlagde Darty en tilsvarende sag. Det lykkedes Darty at få medhold ved appelretten i Paris. I tråd med den franske højesterets afgørelse i Samsungs sag, annullerede appelretten i Paris Dartys kontrolundersøgelse og beordrede de beslaglagte dokumenter og filer tilbageleveret. Appelretten fastslog herudover, at konkurrencemyndighederne var afskåret fra at anvende de pågældende dokumenter i deres videre undersøgelse af sagen.

Et dansk perspektiv
Sagen viser tydeligt, at virksomheder har ret til ekstern advokatbistand, hvis de udsættes for et dawn raid. Det er praksis, at myndighederne venter på, at de eksterne advokater ankommer, men det er ikke en pligt. De omtalte sager bekræfter dog, at adgangen til at kommunikere med sin eksterne advokat, også inden dennes ankomst, ikke kan begrænses.

Læs appelretten i Paris’ afgørelse  (på fransk).

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af:


Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her