Mellemkommunal refusion

Sted: Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup | Dato: 23/04 2018 | Tidspunkt: 13.00 – 16.00


Få indblik i udfordringerne forbundet med sager om mellemkommunal refusion.

Når en socialt udgiftskrævende borger flytter fra én kommune til en anden, kan der opstå tvivl i forhold til, hvilken kommune der skal betale udgifterne for borgeren. Svaret kan være millioner værd, og på grund af tvivl om fortolkning af lovgivningen ender sagerne jævnligt i retten.

Reglerne om mellemkommunal refusion findes i den sociale retssikkerhedslov §§ 9-9c. Nogle regler er objektive, hvorimod andre er mere skønsmæssigt formulerede (medvirkensreglerne). Medvirkensreglerne tilsigter at balancere hensynet til på den ene side opholdskommunekriteriet, og på den anden side et ønske om at sikre kommuner mod andre kommuners eksport af sociale klienter. Derudover sigter disse regler også mod beskyttelse af kommuner, der huser institutioner for personer med behov for social støtte.

Horten har lang erfaring med retssager om mellemkommunal refusion, og aktuelt repræsenterer vi en kommune i en principiel sag om lovens medvirkensbegreb i Højesteret. Sagen er berammet til hovedforhandling i august 2017, og erfaringerne fra denne sag vil derfor indgå i seminaret.


Målgruppe

Medarbejdere i kommuners social- og økonomiforvaltninger.

Tilmeld dig her