Fusion mellem energi- og teleselskaberne Eniig og SE godkendes af Konkurrencerådet

Tirsdag den 25. juni 2019 godkendte Konkurrencerådet fusionen mellem selskaberne Eniig a.m.b.a. og SE a.m.b.a, der nu, gennem sammenlægningen af de to koncerner, kan fusionere til det fælles selskab Norlys a.m.b.a. Fusionen blev godkendt på baggrund af en række tilsagn, der blandt andet betyder, at Eniigs fibernet åbnes for konkurrence, således at Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland i fremtiden får mulighed for at vælge mellem flere TV- og bredbåndsudbydere.

Eniig og SE er begge aktive inden for markederne energi, TV og telekommunikation. Sammenlægningen vil gøre det fælles nye selskab, Norlys, til en stor dansk energi- og telekoncern med en egenkapital på omkring 18 mia. kroner, samlede aktiver på ca. 30 mia. kroner og en omsætning på ca. 10 mia. kroner. Selskabet ejer en stor del af Danmarks infrastruktur og dækker mere end 40 % af den danske geografi og vil samlet have 709.000 andelshavere samt mere end 1,5 mio. kundeforhold.

I forbindelse med anmeldelsen af fusionen blev der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde alene betænkeligheder i forhold til markedet for engrossalg af fibernet, særligt TV og bredbånd, hvor de mente, at konkurrencen ville blive væsentligt begrænset ved en sammenlægning af de to virksomheder. Styrelsen vurderede også, at der var en risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el, uanset at dette marked er reguleret ved lov og derfor er uden for Konkurrencerådets kompetenceområde.

Det nye selskab vil fokusere på at skabe bedre kundeoplevelser, hurtigere internet og samtidig påvirke den danske samfundsudvikling gennem grøn omstilling og digitalisering.

Læs mere om fusionen.

Læs omtalen af sagen på side 26 i vores årsberetning.

 

Læs flere nyheder her

 

Artiklen er forfattet af: