Forældelse af fordringer (Gratis)

3. jun 2020
Gratis
0 kursuspoint

Sted: Horten, Hellerup | Dato: 11/11-2019 | Tidspunkt: 15.00- 18.00

 

Få en grundig indføring i forældelseslovens bestemmelser – herunder bestemmelsernes fortolkning.

Udestående fordringer forældes som udgangspunkt efter tre år, dog gælder der en række undtagelser. Indimellem kan der opstå misforståelser omkring forældelsesfristens begyndelse eller længde, hvilket i sagens natur øger fordringshaverens risiko for, at udestående fordringer forældes, uden at fordringshaveren er opmærksom på det. Derudover opstår der jævnligt fortolkningstvivl om:

  • Hvorvidt et gældsforhold er anerkendt
  • Om der er indtrådt suspension på grund af skyldnerens forhold
  • I hvilket omfang betalinger afbryder forældelse
  • Hvordan kautionsgæld forældes (og hvornår).

Vi vil derfor forsøge at bidrage til en større forståelse for forældelseslovens regler, herunder kan du bl.a. høre mere om:

  • Forældelsesfristers begyndelse
  • Forældelsesfristers længde
  • Forældelse i samspil med kautioner
  • Afbrydelse af forældelsesfrister
  • Suspension af forældelsesfrister.

Fokus vil være på fordringer i medfør af kontrakter, dog vil ansættelsesretlige forældelsesspørgsmål ikke blive behandlet.

 

Målgruppe

Alle, der er arbejder med finansiering og/eller egeninddrivelse, herunder finansieringsselskaber, pengeinstitutter, bogholdere, revisorer og kommunalt ansatte.


Pris

Gratis

 

Læs mere og tilmeld dig her