Finansielle virksomheders outsourcing

Sted: København | Dato: 28/08 2018 | Tidspunkt: 08:30 – 11:00

Kurset “Finansielle virksomheders outsourcing” afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapitalforvaltning samt kapitalmarkedsret.

Kurserne i bank- og finansieringsret, finansiel regulering samt kapitalforvaltning og kapitalmarkedsret er målrettet juridiske medarbejdere. Alle kurser er pointgivende, og der udstedes kursusbeviser efter kurset.

Kurserne henvender sig primært til vores klienter og samarbejdspartnere. Hvis du og dine kolleger har interesse i at deltage i et eller flere af kurserne, bedes I kontakte Micha Boldsen på mhb@kromannreumert.com senest en uge før afholdelse.

Ved henvendelse bedes fulde navn, virksomhed, titel samt e-mail angives på den enkelte kursusdeltager.

INDHOLD
Kurset fokuserer på finansielle virksomheders outsourcing, særligt af IT- og forretningsprocesser, herunder:

 • Regler for finansielle virksomheders outsourcing
  • Hvilke regler gælder for de enkelte virksomhedstyper, og hvor findes de
  • Hvordan og i hvilket omfang skal bestyrelsen involveres
  • Fokus på ophør
 • Outsourcing til cloud
  • Outsourcingbekendtgørelsens anvendelse på cloudkontrakter
  • Væsentlighedsvurderingen
  • Top 5 problemområder i omfattede cloudkontrakter og mulige løsninger
  • Finanstilsynets og EBAs cloudvejledninger
Tilmelding