EU: Nu bliver varemærke-reglerne lettere for mindre virksomheder

EU har nu vedtaget varemærkereformen og EU varemærket bliver op til 37 procent billigere..

Efter 2 års forhandlinger nåede EU’s ministerråd, Europa-parlamentet og EU-kommissionen i går (22/4) til enighed om den endelige varemærkereform.

Registreringsprocessen bliver enklere og gavner især de mindre virksomheder, der ønsker at udbrede deres varemærke til andre EU lande.

Hjørnestenene i den nye reform er:

1. Væsentlige nedsættelser af gebyrer for EU-varemærker, der dækker alle 28 medlemsstater. De aftalte ændringer vil medføre besparelser på op til 37%. Især de virksomheder, der ønsker at beskytte deres varemærke i EU udover en første periode på 10 år vil kunne opnå store besparelser;

2. Strømlinede, mere effektive og harmoniserede registreringsprocedurer på tværs af alle varemærkemyndigheder i EU. Hurtigere og mindre besværlige procedurer vil være en stor forbedring for succesrige og voksende virksomheder, primært små og mellemstore virksomheder, der ruller deres virksomhed ud over én medlemsstat

3. Flere værktøjer til at bekæmpe piratprodukter – især når varer føres i transit gennem EU-territorium. Dette vil forhindre misbrug af EU som en fordelings hub for ulovlige kopivarer til globale destinationer;

4. Internettet. Varemærkereformen tilpasser også reglerne til det moderne erhvervsliv, hvor håndteringen af varemærkerettigheder på nettet får større betydning. Dette sker bl.a. ved at indarbejde EU domstolens afgørelser omkring brugen af Google adwords i reglerne.

De endelige direktiv-tekster er ikke helt finpudset endnu, men vil udkomme i løbet af de næste to uger.