EU-Kommissionen: EU-varemærker og -designs bør beskyttes i Storbritannien efter Brexit

I slutningen af januar udsendte EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret) og EU-Kommissionen en advarsel om, at EU-varemærker og -designs ikke ville være beskyttede i Storbritannien efter Brexit. Det forsøger EU-Kommissionen nu at rette op på i deres udkast til en udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og EU, som blev offentliggjort den 28. februar 2018.

I aftaleudkastet lægger EU-Kommissionen op til, at EU-varemærker og -designs skal nyde tilsvarende beskyttelse i Storbritannien efter Brexit. EU-varemærker og -designs, der overføres til det britiske system, kommer dermed til at bevare deres prioritet og indhold fra EU-systemet.

Efter forslaget skal overførslen til det britiske system ske uden yderligere gebyrer og omkostninger for rettighedshaverne. Her skal overførslen håndteres af de relevante myndigheder i Storbritannien i samarbejde med EUIPO og EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen lægger i udkastet yderligere op til, at Storbritannien skal give beskyttelse til uregistrerede EU-designs, så disse rettigheder mindst opnår den samme beskyttelse som hidtil.

Med aftaleudkastet har EU-Kommissionen dermed forsøgt at varetage rettighedshaveres interesser bedst muligt. Bliver aftaleudkastet en realitet, vil rettighedshavere spare tid og omkostninger samt undgå at indgive en ny ansøgning om beskyttelse af deres rettigheder i Storbritannien.


Hvad så nu?

Når udkastet er accepteret i EU-regi, skal det sendes til Storbritannien med henblik på videre forhandlinger.

Det endelige indhold af udtrædelsesaftalen er altså stadig uklart. Derfor anbefaler vi, at virksomheder, der har sine primære aktiviteter i Storbritannien, skal overveje at indlevere en national ansøgning i Storbritannien om beskyttelsen af sine rettigheder.

Kromann Reumert følger forhandlingerne tæt, og vi opdaterer løbende om udviklingen i forhandlingerne. Har du spørgsmål eller behov for en konkret vurdering af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Læs hele aftaleudkastet.

 

Læs flere nyheder her

Artiklen er forfattet af:

 

 

 


 

Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske