EU-dom puster nyt liv i debatten om lognings­reglerne

Diskussionen om logningsreglerne bliver ved med at være aktuel både i Danmark og EU. Efter EU-Domstolens dom i Tele2/Watson-sagen i december 2016, som omhandlede, hvor vidtgående den nationale logning i EU-landede må være, før de kommer på kant med EU-retten, er debatten om logning af data blusset op også i Danmark.

Tilbage i 2014 tog EU-Domstolen stilling til, om EU’s logningsdirektiv (2006/24/EF) var i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder i EU-charterets art. 7 og 8 om respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger. EU-Domstolen vurderede, at direktivet var ugyldigt, da det ikke var proportionalt. Domstolen tog dog i den forbindelse alene stilling til EU-direktivet og ikke til de nationale logningsregler.


EU-dom om nationale logningsregler

Dette spørgsmål blev forelagt EU-Domstolen i sagen Tele2/Watson. Spørgsmålene, som dommen besvarer, omhandler muligheden for at have en generel og udifferentieret logning af data. EU-Domstolen vurderede, at hensynet til privatlivet er til hinder for en generel og udifferentieret logning af alle oplysninger, der ikke vedrører enten et tidsrum, et geografisk område eller en personkreds. Dette indebærer, at reglerne om logning ikke må omfatte alle kunder på ethvert tidspunkt, men reglerne forhindrer ikke en mere målrettet og fokuseret logning af en afgrænset personkreds med henblik på at bekæmpe grov kriminalitet eller en fare mod den offentlige sikkerhed.


Danske logningsregler

Fra et dansk perspektiv oplyste justitsminister Søren Pape Poulsen på et åbent samråd i marts 2017, at der vil blive lavet tilpasninger af de gældende danske logningsregler, så de ikke længere omfatter alle teleselskabernes kunder. På daværende tidspunkt var det ikke muligt mere specifikt at sige, hvordan sådanne målrettede logningsregler vil udforme sig. Justitsministeren oplyste ligeledes, at det er vigtigt at sikre, at både politiet og PET fortsat har adgang til loggede oplysninger, da det er et vigtigt redskab i kampen mod alvorlig kriminalitet og terror. Der arbejdes således på en tilpasning af de nuværende regler, og indtil dette sker, vil der ikke ske en suspension eller ophævelse af de nuværende logningsregler.

For nu er der således intet nyt på den danske front, men indtil der sker noget, er der fortsat mulighed for at følge den livlige debat, hvor der er engagerede indlæg fra blandt andet teleindustrien, brancheforeninger, politikere og politiet.

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af: