Erhvervslejeret: Køb og salg af udlejningsejendomme

Sted: København | Dato: 29/08 2019 | Tidspunkt: 09.00 – 12.00

Pris: Arrangementet er gratis

Hvis du har planer om, eller allerede investerer i og driver ejendomme med erhvervslejemål, er det centralt at kende rækkevidden af lejekontrakternes vilkår. Hvor er der risici, hvor er der muligheder for optimering, og hvilke elementer er relevante at inddrage i fastsættelsen og forhandlingen af ejendommens pris?

Med denne undervisning kan du med afsæt i konkrete eksempler fra kontrakter og retspraksis blandt andet høre om:

 • Nye eller gamle kontrakter – hvilke regler gælder?
 • Lejefastsættelse, herunder ombygningers betydning for lejens størrelse samt lejeregulering.
 • Særlige forhold i ejerlejlighedsejendomme.
 • Driftsudgifter og specifikationskravet.
 • Erhvervsbeskyttelse – hvad er det, og hvilke konsekvenser har det?
 • Erhvervslejelovens § 14.
 • Fordeling af vedligeholdelsespligter – gråzonerne.
 • Lejers ret til fremleje og afståelse.
 • Lejeaftalens ophør – opsigelse, ophævelse og krav til lejemålets stand ved aflevering.
 • Lejers konkurs.
 • Risiko ved genudlejning/tabsbegrænsning.

Undervisningen er for alle, der ejer eller planlægger at investere i ejendomme, hvori der er erhvervslejemål.

Undervisningen følges op af et tilsvarende kursus med fokus på boliglejemål i Academy Client-programmet for efteråret 2019.

Kursuslektioner: 3

Lovpligtig efteruddannelse
For at være pointgivende skal undervisningen vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence eller højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen.

Vi forventer, at undervisningen opfylder Advokatsamfundets krav til lovpligtig efteruddannelse og tæller de angivne antal lektioner, men gør opmærksom på at Advokatsamfundet ikke forhåndsgodkender undervisning.

 

 

Læs mere, se undervisere og tilmeld dig her