Er din virksomhed klar til Europa-kommissionens undersøgelse af e-handelssektoren?

Det kan snart være slut med meddelelser som “du kan ikke se dette indhold, fordi du er i udlandet”. Med Europa-Kommissionens nye sektorundersøgelse skal der blandt andet sættes ind over for såkaldt geo-blocking. Det betyder, at begrænsninger på afspilning af film, serier og andre onlinetjenester på tværs af landegrænserne i EU skal fjernes. Undersøgelsen er en del af en større European Digital Single Market-plan.

DET SKAL VÆRE LETTERE AT KØBE VARER PÅ TVÆRS AF GRÆNSERNE
Initiativet, som blev søsat af Konkurrencekommissær Margrethe Vestager i marts måned i år, skal blandt andet gøre det lettere at købe fysiske varer på tværs af grænserne. Handel over internettet er steget markant inden for de seneste år, men ifølge Kommissionens beregninger sælger kun 7 % af virksomhederne i Europa til andre medlemsstater. Kommissionen vurderer, at tallet kunne nå op på 50 %, hvis fysiske varer kunne flyde frit mellem medlemsstaterne.

Europa-Kommissionen iværksatte den 6. maj 2015 en undersøgelse af e-handelssektoren i EU for at opnå en bedre forståelse af sektoren og vurdere, om der forekommer ulovlige hindringer for konkurrencen såsom restriktioner af online salg, videresalgspriser eller passivt salg inden for selektive distributionssystemer.

AKTØRER PÅ E-HANDELSOMRÅDET SKAL UNDERSØGES
I den kommende tid vil Kommissionen udsende såkaldte “requests for information” til aktører på e-handelsområdet, herunder producenter, grossister, detailhandlere og brancheforeninger inden for elektronik, tøj og sko samt digitalt indhold såsom film, musik og serier. Modtagerne af informationsanmodningerne vil skulle indsamle og levere oplysninger, dokumenter eller udtalelser om aftaler og andre forhold, som har betydning for konkurrencen – ofte inden for korte tidsfrister.

FORELØBIG RAPPORT FORVENTES I HØRING I 2016
Kommissionen forventer at offentliggøre en foreløbig rapport i høring medio 2016 og en endelig rapport i første kvartal af 2017. Hvis der er grund til konkurrenceretlige bekymringer, kan der blive tale om at åbne sager mod de involverede virksomheder, og der vil i så fald blive udsendt “statements of objections”.

Der er tidligere blevet gennemført sektorundersøgelser inden for bl.a. medicinalbranchen (2008), finansielle services (2005) og energisektoren (2005) efterfulgt af foreløbigt to working group-tiltag i 2015, og som alle har ledt til en række konkurrenceretssager mod private virksomheder.

Læs Kommissionens pressemeddelelse her

 

Læs flere nyheder her

Artiklen er forfattet af: