Kursus: EU og dansk forvaltningsret

21. - 22. sep 2020
MBK Kursuslokaler, Kbh. K.
10.900 DKK
14 kursuspoint

Få indsigt i, hvor og hvornår EU-retten påvirker fortolkningen af dansk ret i din daglige sagsbehandling.

Du lærer, hvordan du anvender EU-retten korrekt, og hvad du skal gøre, når EU-retten og dansk ret strider mod hinanden.


Hvem henvender kurset sig til

Du er sagsbehandler eller leder i den offentlige forvaltning, og du arbejder med EU-retlige problemstillinger og forvaltningsret. Du har allerede et vist forhåndskendskab til almindelig forvaltningsret.


På kurset lærer du

  • Hvordan EU-retten griber ind i dansk forvaltningsret
  • Hvor og hvornår EU-retten indebærer, at du må bruge de danske forvaltningsregler anderledes, eller de danske regler helt må vige for særlige EU-regler
  • Hvordan du rent praktisk finder frem til relevant EU-materiale
  • EU-Domstolens fortolkningsstil og de domstolsskabte principper om EU-konform fortolkning
  • Hvordan direkte virkning og kravet om EU-rettens forrang frem for nationale regler fungerer.


Pris

DKK 10.900 ekskl. moms (DKK 9.500 ekskl. moms – hvis du er medlem af DJØF)