Digitalt indre marked i Europa kan blive en realitet

Internettet og de digitale teknologier får større og større betydning. EU-Kommissionen har derfor udarbejdet en plan med 16 initiativer, der skal gøre et digitalt indre marked i Europa til en realitet. Planen er at forbedre det indre marked i EU ved at fjerne en række forhindringer på internettet.

Den 6. maj 2015 offentliggjorde EU-Kommissionen en konkret plan om at oprette et digitalt indre marked i EU. Planen er en del af et ønske om at forbedre det indre marked i EU, hvor kun 15% køber på internettet fra et andet EU-land.

EU-Kommissionens mål er at nedbryde de lovgivningsmæssige barrierer og overgå fra særskilte nationale markeder til ét fælles marked. Planen er at oprette et marked på internettet med frit flow af blandt andet varer, tjenesteydelser og kapital. Dette vil blandt andet kræve harmoniserede EU-regler for aftaler og forbrugerbeskyttelse, når der købes varer og tjenesteydelser på internettet.

Gennemførelse af et digitalt indre marked i Europa vil kræve et omfattende reguleringsarbejde. Udover harmonisering af aftaleret og forbrugerbeskyttelse vil planen formentlig også medføre ændringer på følgende områder:

  • Forbedret håndhævelse af forbrugerbeskyttelsesregler
  • Reviderede regler om ophavsret
  • Ændringer i satellit- og kabeldirektivet
  • Forsimpling af momsordninger
  • Revidering af telekommunikationsregler
  • Fremme af online netsikkerhed
  • Et europæisk cloud computing-initiativ

Det digitale indre marked skal således gennemføres ved udførelse af 16 initiativer, der er fordelt på følgende tre overordnede søjler:

  1. Bedre adgang til digitale varer og tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder på tværs af grænserne i Europa,
  2. Gunstigere betingelser og lige konkurrencevilkår for digitale net og innovative tjenester, så disse kan blomstre, og
  3. Bedst mulig udnyttelse af den digitale økonomis vækstpotentiale.

EU-Kommissionen har udgivet en dansk pressemeddelelse om gennemførelsen af det digitale indre marked, hvor alle initiativerne kan læses.

EU-Kommissionens rapport om indførelse af et digitalt indre marked kan læses her.

 

Læs flere nyheder her