Den nye ferielov

Sted: Horten Aarhus | Dato: 17/01 2019 | Tidspunkt: 14.00 – 17.00

 

Den nye ferielov er vedtaget og træder snart i kraft. Vi sætter derfor fokus på konsekvenserne af den kommende lovgivning.

Den nye ferielov gør op med de nuværende regler for, hvor længe man skal vente på at få udbetalt de feriepenge, man optjener. Som ny på arbejdsmarkedet får man efter den nuværende ferielov først mulighed for at få udbetalt sine feriepenge op til 16 måneder, efter at man er blevet ansat. Det skyldes, at optjeningen følger kalenderåret, mens ferieåret løber fra den 1. maj til 30. april.

Med den nye ferielov indføres der samtidighedsferie. Det indebærer, at ferien afvikles i takt med, at den optjenes.

Vi giver et solidt overblik over den ny ferielov og vil bl.a. gennemgå følgende:

  • Baggrunden for den ny ferielov
  • Samtidighedsferie
  • Øvrige ændringer af ferieloven
  • Ferie i forbindelse med overgangen til den ny ferielov (forskudt ferie til samtidighedsferie)
  • Håndtering af hensatte feriemidler, herunder udbetaling, forrentning og frister

 

Målgruppe

Personalechefer, personalejurister, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold.


Pris

Arrangementet er gratis.

 

Læs mere og tilmeld dig her