Den gode kommunale aftale (Gratis)

Sted: Odense | Dato: 20/09-2019 | Tidspunkt: 14.00- 17.00

 

Du får en grundlæggende praktisk indføring i de elementer, der som minimum bør være aftalt eller overvejet, når kommuner indgår privatretlige aftaler.

Der kan opstå betydelige usikkerheder og risici, hvis en kommune ikke har afdækket sin retsstilling over for en privat aktør, hvis der er knas i samarbejdet, eller hvis der opstår uforudsete situationer.

Vi stiller derfor skarpt på kommuners indgåelse af aftaler i en privatretlig forstand og giver dig en praktisk gennemgang af aftalens grundlæggende mekanismer og inspiration til, hvordan en aftale kan forbedres og systematiseres. Du får også konkrete input til, hvordan du sikrer, at aftalen fungerer efter hensigten – uanset om den forløber planmæssigt eller ej.

Du kan bl.a. høre om:

  • Aftalens formål og baggrund
  • Aftalens parter – tegningsregler, juridiske enheder mv.
  • Ydelserne – hvad skal leveres
  • Produkt- og kravspecifikation, betaling, tilbageholdsret mv.
  • Misligholdelse af aftalen – forsinkelse, mangler, økonomiske problemer mv.
  • Ophævelse og erstatning – hvordan og hvornår, dokumentation, erstatningsopgørelse mv.

Vi slutter af med et inspirationsoplæg bestående af konkrete cases fra Billund Kommune, som er i rivende udvikling inden for bl.a. byggeri, infrastruktur og branding.

Tilgrænsende områder såsom udbuds-, statsstøtte- og kommunalfuldmagtsreglerne vil ikke blive gennemgået. Specialaftaler med nuanceret regulering af helt særlige forhold, f.eks. OPP-aftaler, vil heller ikke blive behandlet og inddrages alene som eksempler.

 


Målgruppe

Ansatte i kommuner, der beskæftiger sig med praktisk aftaleindgåelse, herunder juridiske medarbejdere.


Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til arrangementet.


Pris

Gratis

 

Læs mere og tilmeld dig her