COVID-19: Danmarks Domstole lukker gradvist op for civile retssager

Domstolsstyrelsen vurderer, at op mod 75 procent af alle sager kan gennemføres efter genåbningen den 27. april 2020.

Siden nedlukningen af Danmark den 13. marts 2020 som led i COVID-19-restriktionerne har retterne fokuseret på at gennemføre kritiske sager, som har krævet fysisk fremmøde, herunder især straffesager. De civile retssager er generelt blevet anset som ikke-kritiske sager og er i et større omfang blevet omberammet eller optaget til afgørelse på skriftligt grundlag uden hovedforhandling. Få civile retssager er blevet gennemført i perioden ved brug af bl.a. afskærmning i retslokalerne og med et begrænset antal deltagere til stede.

Domstolsstyrelsen vurderer nu – i forlængelse af regeringens pressemøde den 14. april 2020 – at retterne gradvist kan genåbnes den 27. april 2020.


Genåbningsplanen

Domstolsstyrelsen er i skrivende stund i gang med at udarbejde en plan for genåbningen, der i første omgang vil prioritere genoptagelse af straffesager og civile retssager. Det er Domsstolsstyrelsens vurdering, at den gradvise genåbning vil betyde, at op mod 75 procent af alle berammede sager kan gennemføres fra den 27. april 2020 og frem.

Det er op til de enkelte retter at tilrettelægge sagsgangen og retsmøderne ud fra, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vurderes i den forbindelse, at de fleste sager vil blive gennemført med overholdelse af de sundhedsfaglige anbefalinger om to meters afstand mellem deltagere samt en øget daglig rengøring i retslokalerne.

En udfordring, som retterne vil møde, er overholdelse af offentlighedsprincippet og sikringen af offentlighed i retsplejen. Enkelte retter kan som følge af smitterisiko være nødsaget til at begrænse muligheden for tilhøreres adgang til at overvære retssager.


Status for de enkelte retter

Genåbningen den 27. april 2020 omfatter Østre Landsret, Vestre Landsret og byretterne. Højesteret oplyser, at der genåbnes den 1. maj 2020.

Sø- og Handelsretten oplyser, at deres nødberedskab indtil videre fortsætter til og med den 10. maj 2020. Dermed vil alle ikke-kritiske hovedforhandlinger, fysiske retsmøder og besøg i Sø- og Handelsretten blive aflyst i denne periode. Rettens personale vil i nedlukningsperioden udføre sagsbehandling og administrative opgaver hjemmefra i videst muligt omfang.


Fastholdelse af frister

Kommunikationen med retterne foregår fortsat primært elektronisk, herunder via sags-portalen (www.minretssag.dk) for et stort omfang sager, og vi forventer ikke, at overholdelsen af fristerne frem til genåbningen vil give problemer i praksis. Hvor fristudsættelser er nødvendige for parternes forberedelse, herunder som følge af COVID-19, forventer vi, at retterne vil give fristudsættelser efter deres sædvanlige praksis.

Frem til genåbningen kan retterne fortsat kontaktes både telefonisk, pr. e-mail og via minretssag.dk, men der må forventes forlænget svartid på ikke-hastende henvendelser.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Artiklen er forfattet af: