Booking.com skal fjerne MFN-klausuler fra kontrakter med svenske hoteller

Den svenske Patent- og markedsdomstol har pålagt hotelbookingplatformen Booking.com at fjerne Most Favoured Nation-klausuler (MFN-klausuler) fra sine kontrakter med svenske hoteller.

Den svenske Patent- og markedsdomstols dom af 20. juli 2018

Konkurrencemyndighederne i de europæiske lande har stigende fokus på hotelbookingplatformes brug af klausuler, der forhindrer hotellerne i at tilbyde lavere priser på deres egne hjemmesider end på bookingplatformene (de såkaldte Most Favoured Nation-klausler eller MFN-klausuler). Nu har også den svenske Patent- og markedsdomstol haft en bookingplatform under luppen og fundet, at Booking.com’s MFN-klausuler i kontrakter med svenske hoteller udgør en konkurrencebegrænsende aftale, som dermed er i strid med konkurrencereglerne.

Domstolen har derfor givet Booking.com en frist på tre måneder til at fjerne klausulerne fra alle kontrakter med svenske hoteller. Hvis Booking.com ikke efterkommer kravet, ifalder moderselskabet og det svenske datterselskab bøder for sammenlagt 35 millioner svenske kroner.

Læs Patent- og markedsdomstolens pressemeddelelse.

Blandt konkurrencemyndighederne i Europa er der på det seneste set et stigende fokus på hotelbookingbranchen og brugen af MFN-klausuler. Også de danske konkurrencemyndigheder har i foråret 2018 iværksat en undersøgelse af branchen.

 

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af:

 

 


Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske