Bliv juridisk specialist

Bliv verificeret af Jurainfo og få direkte adgang til mere end 14.000 faste abonnenter og 35.000 månedlige besøgende, som tæller kommuner, ministerier, brancheforeninger, fagforeninger og private virksomheder, herunder landets største virksomheder placeret i det danske C20-index.

Hvad er “Find Juridisk Specialist”?

Find Juridisk Specialist er et uvildigt søgeværktøj på tværs af advokatbranchen, som gør det nemmere at finde frem til specialister inden for et bestemt fagområde. Er du en del af værktøjet hjælper vi dig med at synliggøre og markedsføre dine specialistkompetencer over for den vigtigste målgruppe, når det gælder indkøb af juridiske ydelser.
Månedligt søger mere end 2000 efter advokater via søgeværktøjet ”Find Juridisk Specialist”.

Hvorfor er søgeværktøjet relevant?

Tiden hvor man brugte én og samme advokat til alting er forbi. Både virksomheder og privatpersoner er blevet mere selektive i deres valg af rådgiver og efterspørger nu specialistviden, når de har brug for råd og vejledning.
Dog er det fortsat vanskeligt at vurdere hvem der rent faktisk er specialister inden for et bestemt område. Det uvildige søgeværktøj gør således søgeprocessen mere transparent for dem der indkøber juridisk rådgivning.

Det får du som specialist

Personlig specialist-profil
En profil på søgeværktøjet, som tæller en beskrivelse af dig som person, din erfaring, profilbillede samt en profilvideo. Se et eksempel på en profil her.
Eksponering
Vi gør dine specialist-kompetencer mere synlige over for den vigtigste målgruppe, når det gælder indkøb af juridiske ydelser. Læs mere om vores målgruppe her.
Verificering som specialist
Bliv verificeret og anbefalet som specialist inden for dit område. Det skaber øget tillid til dig som rådgiver, når Jurainfo (som uvildig tredjepart) har verificeret dig.
Indsigt i aktuel efterspørgsel
Få indsigt i hvad der pt. efterspørges inden for dit felt. Via en løbende dialog med en bred vifte af det danske erhvervsliv kender Jurainfo til de aktuelle behov.
Ekspertudtalelser
Få udarbejdet 4 professionelle videoer årligt, hvor du som ekspert kan udtale dig om emner inden for dit fagområde. Du får fuld brugsret til videoerne.
Synlighed på Google
Bliv synlig på Google. Vi optimerer løbende din profil i de organiske søgeresultater og opsætter online kampagner for at skabe øget synlighed af dine kompetencer.
Udtalelser fra klienter
Du får mulighed for at vi indhenter udtalelser fra både tidligere og nuværende klienter for at skabe øget tillid samt fremhæve din profil i søgeresultaterne.
Månedlig statistik
Vi giver dig indblik i den samlede efterspørgsel på specialister samt efterspørgslen inden for dit fagområde. Se bl.a. eksponeringer, profil- og indlægsvisninger.
Løbende optimering af profil
Vi gør løbende din profil mere søgbar både på Jurainfo.dk og på Google. Det gør vi bl.a. ved at analysere brugernes søgninger og dine tilknyttede søgeord.
Udgivelse af artikler og nyheder
Du får adgang til at publicere juridiske nyheder og artikler og nå ud til mere end 14.000 abonnenter og 35.000 månedlige besøgende. Læs mere her.
Annoncering af kurser og arrangementer
Du får adgang til at annoncere kurser og arrangementer, som du eller dit kontor måtte afholde. Gælder både betalings- og gratisarrangementer.
Tilfredshedsgaranti
Det skal altid være værdiskabende at samarbejde med Jurainfo. Derfor tøver vi heller ikke med at stille en tilfredshedsgaranti over for dig.

Hvad siger specialisterne?

"Jeg kan se et potentiale i at være med og få eksponeret den specialistviden, jeg har inden for mit område. Der står mange ting på advokatfirmaers hjemmesider om, hvad de forskellige advokater kan. Der er utrolig mange, der er eksperter inden for mange ting, og derfor tænkte jeg, at det er fint med en udvælgelsesproces, hvor det ikke er mig, der siger, jeg er ekspert. Der er en form for selektiv prøvelse af, hvem der er eksperter inden for det ene eller andet."
Michael Honoré
Specialist i konkurrenceret og statsstøtte
"Der er en efterspørgsel efter specialistviden: En, der lige præcis ved noget om overdragelse af udlejningsejendomme med tidligere andelsboliger eller ansættelsesret inden for en given branche. Og det kan være svært at finde advokater, der har specialistviden inden for et specielt felt."
Jakob Juul-Sandberg
Specialist i lejeret

Er du interesseret?

Kontakt

Casper Rybjerg Qvist

CEO & Partner

T: 61 69 12 13
E: crq@jurainfo.dk

Casper har siden 2014 været en del af Jurainfo og har i mere end 10 år siddet som intern jurist i flere internationale virksomheder, herunder som Head of Legal i medicinalbranchen. Han har derfor indgående erfaring med virksomheders interne behov for juridisk rådgivning samt stor erfaring med indløb af juridiske ydelser fra eksterne advokatfirmaer.

Krav til optagelse i værktøjet

Alle advokater optaget i søgeværktøjet har været igennem et omfattende screenings- og verificeringsforløb udført af Jurainfo.

For at kunne blive optaget skal du bl.a. minimum opfylde nedenstående kriterier:

 1. Du skal have minimum have 3 års erfaring inden for det pågældende specialistområde.
 2. Du skal minimum have arbejdet 1.600 timer med området inden for de seneste 3 år, hvilket svarer til en tredjedel af din samlede arbejdstid.
 3. Du skal kunne dokumentere at du inden for de seneste 2 år løbende har efteruddannet dig inden for området.
 4. Du skal kunne rekvirere en referenceliste indeholdende personer, som du har rådgivet inden for området, således at Jurainfo kan kontakte de pågældende personer med henblik på at verificere oplysningerne.
 5. Du skal give Jurainfo samtykke til løbende at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere dine specialistkompetencer.
 6. Du skal være underlagt de advokatetiske regler.
 7. Du skal være indforstået med at Jurainfo løbede kan evaluere dig.
 8. Du skal endvidere være indforstået med at leve op til de til enhver tid gældende krav oplistet af Jurainfo. Såfremt dette ikke sker, vil du blive fjernet fra databasen over juridiske specialister.

 

Øvrige forhold

I forbindelse med screeningen af rådgiveren vil Jurainfo endvidere kigge på rådgiverens øvrige meritter og erfaringer, som kan bidrage til specialiststatus. Dette kunne f.eks. være:

For at kunne blive optaget skal du bl.a. minimum opfylde nedenstående kriterier:

 • Kommerciel erfaring inden for en bestemt branche (tidl. ansættelse i en privat eller offentlig virksomhed med reference til specialistområdet),
 • Udgivelse af diverse publikationer, herunder bidrag til fagbøger, artikler eller andet fagligt materiale, eller
 • At rådgiveren er anvendt som underviser inden for området, f.eks. på anerkendte konferencer eller på højere uddannelsesinstitutioner.

Samtidig vil Jurainfo via personligt møde med rådgiveren vurdere dennes personlighed og evne til at kommunikere i et let og forståeligt sprog.