Bestyrelsesmedlemmers pligter og ansvar

3. jun 2020
Gratis
0 kursuspoint

Sted: Horten, Hellerup | Dato: 21/05- 2019 | Tidspunkt: 09.00 – 12.30

 

Få et grundigt overblik over det enkelte bestyrelsesmedlems pligter og mulighederne for begrænsning af risikoen for ansvar.

Med udgangspunkt i retstilstanden for kapitalselskaber gennemgår vi det enkelte bestyrelsesmedlems opgaver. Gennem forskellige cases og ved at inddrage deltagerne ser vi på det enkelte bestyrelsesmedlems risiko for at ifalde erstatningsansvar og mulighederne for at begrænse den type risici. Derudover gennemgår vi en række forhold af væsentlig betydning ved valg af forsikringsafdækning af et muligt ansvar.

Hør bl.a. om:

 • Bestyrelsesmedlemmernes opgaver
 • Kompetencefordelingen mellem bestyrelse, direktion og ejerkreds
 • Ejerkredsens mulighed for styring af selskabet sammenholdt med det enkelte bestyrelsesmedlems opgaver og ansvar
 • Proceduremæssige spørgsmål i bestyrelsesarbejdet
 • Inhabilitet og håndteringen heraf
 • Tavshedspligt
 • Målestokken for bestyrelsesansvar
 • Udvikling og fremtidsperspektiver vedrørende bestyrelsesansvar
 • Casebaseret dialog om bestyrelsesansvar
 • Bestyrelsesmedlemmets personlige risk management, herunder i kriseramte virksomheder
 • Hvorfor bestyrelsesansvarsforsikring?
 • Do’s and don’ts i forsikringsaftalen

 

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer og direktører.


Pris

Gratis

 

Læs mere og tilmeld dig her