123 TVC Advokatfirma, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 2 af 21

TVC Advokatfirma

19/08/2019

Højesteret tager stilling til hemmelig optagelse af samtale i ansættelsesforhold

Højesteret har i dag taget stilling i en principiel sag angående hemmelig optagelse af samtale i ansættelsesforhold, og om dette […]
08/08/2019

Skattemyndighederne kan ikke ændre en aftalt værdiansættelse blot som følge af, at denne åbenbart ikke svarer til handelsværdien

Landsskatteretten har i en nyere afgørelse fastslået, at skattemyndighederne ikke kan ændre en aftalt værdiansættelse blot som følge af, at […]
06/08/2019

Fradrag for betydeligt tab på værdipapirer placeret i udlandet – dette uanset at der var tale om ikke-selvangivne værdipapirer, og at de ordinære ansættelsesfrister var udløbet

Landsskatteretten genoptog ekstraordinært en skatteyders skatteansættelser for 2009 og 2011 og gav ret til fradrag for tab ved aktiehandler og […]
31/07/2019

Et bindende svar er bindende

Landsskatteretten fastslår, at et bindende svar binder skattemyndighederne, selvom skattemyndighederne senere ændrer deres vurdering.
30/07/2019

Nyt om generationsskifte – hvad er status lige nu?

De seneste to år har budt på mange ændringer i reglerne bag generationsskifte af selskaber – nogle i form af […]
29/07/2019

Strammer Skattestyrelsen transfer pricing-grebet om mindre virksomheder?

Skattestyrelsen har i den seneste tid rettet sit fokus mod virksomheder med begrænset dokumentationspligt med henblik på deres transfer pricing-dokumentation […]
17/07/2019

Skatteyder får medhold i sag vedrørende værdiansættelse af fast ejendom

Retten i Lyngby har ved dom af 5. juli 2019 givet skatteyder medhold i en sag vedrørende værdiansættelse af fast […]
16/07/2019

Principiel kendelse fra Vestre Landsret om afbrydelse af forældelse ved indlevering af udlægsbegæring til fogedretten

Den 5. juli 2019 afsagde Vestre Landsret en principiel kendelse om, hvorvidt indlevering af en udlægsbegæring til fogedretten i november […]