123 TVC Advokatfirma, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 2 af 20

TVC Advokatfirma

17/06/2019

Splitleasing og beskatning af værdi af fri bil

Det giver fortsat anledning til tvivl, hvornår betingelserne for splitleasing er opfyldte. I denne artikel omtales Skattestyrelsens nu offentliggjorte styresignal […]
14/06/2019

Datatilsynet indstiller IDdesign A/S til millionbøde

Datatilsynet har i en ny afgørelse politianmeldt IDdesign A/S og indstillet selskabet til en bøde på 1,5 mio. kr. Datatilsynet […]
31/05/2019

Sø- og Handelsretten har afsagt dom i tre principielle sager om 120-dages-reglen for fuldtidssygemeldte funktionærer

Sø- og Handelsretten har for nylig truffet afgørelse i tre sager om opgørelsen af 120-dages-reglen for fuldtidssygemeldte funktionærer. Afgørelserne fastslår, […]
28/05/2019

Mærsk opnår eneret til lyseblå farve

Patent- & Varemærkestyrelsen har for nyligt godkendt Mærsks ansøgning om at få registreret Mærsks genkendelige lyseblå farve som et varemærke. […]
27/05/2019

Skatteyder frifundet for hæftelse for en virksomheds moms og skat – den formelle registrering som ejer tilsidesat

Retten i Holstebro har ved dom af 13. maj 2019 fundet, at en skatteyder løftede den strenge bevisbyrde for, at […]
22/05/2019

Den 1. juli 2019 udløber muligheden for at efterindberette kontantkøb

Med vedtagelsen af bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y, stk. 4, er der indført en særlig adgang til at efterindberette […]
20/05/2019

Værdiansættelse af fast ejendom er fortsat aktuelt

Landsskatteretten har til skatteyders fordel endnu engang fastslået, at skatteyder ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter kan støtte […]
16/05/2019

Gæld til nær familie opstået ved virksomhedsoverdragelse skulle ikke indgå i skattefri virksomhedsomdannelse

Vestre Landsret har ved en dom af 7. maj 2009 givet en skatteyder medhold i, at gæld opstået ved køb […]