123 TVC Advokatfirma, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 19 af 21

TVC Advokatfirma

10/10/2017

Ny principiel afgørelse skærper grænserne for overvågning af ansatte

En principiel afgørelse fra september 2017 af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols højeste instans sætter fornyet fokus på virksomheders overvågning af ansatte. […]
02/10/2017

Højesteretsdom får afgørende indflydelse på dine leasingaftaler

Højesteret har netop afsagt dom i en principiel sag ført af TVC Advokatfirma om leasingaftaler på print-og kopimarkedet, der generelt […]
27/09/2017

Hvornår har eneforhandleren krav på erstatning for mistet goodwill?

Når man som leverandør og producent vælger samarbejdspartnere i Danmark og/eller i udlandet er det vigtigt at kende vilkårene såfremt […]
25/09/2017

Hvor går grænsen for overvågning af dine medarbejdere?

For mange virksomheder er overvågning af medarbejdere et nyttigt og nødvendigt redskab. Overvågning af ansatte, der hører under det persondataretlige […]
19/09/2017

Ny lov om fremtidsfuldmagter er nu trådt i kraft

Den 1. september 2017 trådte den nye lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven gør det muligt at oprette fremtidsfuldmagter, der […]
18/09/2017

Lønmodtager eller ej?

SKAT rejser fortsat sager vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder skal anses som lønmodtager, hvilket – afhængigt af sagens udfald – […]
18/09/2017

Kondiløber vinder principiel sag om knæskade i Højesteret

Højesteret har i en principiel dom givet en kondiløber medhold i, at en knæskade under en løbetur var dækket af […]
14/09/2017

Momsretligt spørgsmål om byggegrunde skal forelægges EU-Domstolen

I en konkret sag har et afgiftspligtigt selskab fået medhold i, at EU-Domstolen skal fastslå kriterierne for, hvornår en bebygget […]