123 TVC Advokatfirma, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

TVC Advokatfirma

18/09/2018

TOR-anvisningerne måske kendt ulovlige uden grund

Konkurrenceankenævnet har den 12. september 2018 truffet afgørelse om, at Konkurrencerådets afgørelse af 31. maj 2017 skal hjemvises til fornyet […]
17/09/2018

Principiel afgørelse: Solceller og vindmøller er pengetankaktiver

Skatterådet for nylig truffet en meget principiel og opsigtsvækkende afgørelse, hvorefter solceller sidestilles med fast ejendom – og dermed udgør […]
04/09/2018

TVC Advokatfirma vinder principiel sag i Højesteret om advokatansvar og forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Med dommen har Højesteret taget stilling til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved kapitalnedsættelser og tilsidesat en tidligere Højesteretsdom fra 2006
29/08/2018

EU-domstolen åbner for muligheden for ændring af et grundlæggende element under et udbud

Med den seneste praksis fra EU-domstolen i hånden er ordregiver nu ikke længere uigenkaldeligt bundet af de grundlæggende elementer, som […]
27/08/2018

Samarbejde i selskabsform: Fem gode grunde til at indgå ejeraftaler

Mange små- og mellemstore selskaber driver virksomhed uden en ejeraftale. Med samarbejde i selskabsform følger imidlertid en lang række komplekse […]
14/08/2018

BREXIT: Nyt om beskyttelsen af EU-varemærke- og designrettigheder

I en ny meddelelse fra myndighederne i UK fremhæves det, at det er UK’s hensigt, at alle EU-varemærke og -designrettigheder […]
18/07/2018

Fælles dataansvar igen fastslået af EU-Domstolen

EU-Domstolen har den 10. juli 2018 afsagt dom i en sag vedrørende bl.a. fælles dataansvar i forbindelse med indsamling og […]
17/07/2018

Varemærkekrænkelse: Fællesmærket ”SIG DET MED BLOMSTER” nyder fortsat beskyttelse

Sø- & Handelsretten har den 2. juli 2018 afgjort, at et dameblads brug af fællesmærket ”SIG DET MED BLOMSTER” udgjorde […]