TVC Advokatfirma

14/03/2018

Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins er oftest skattepligtige

I en ny afgørelse slår Skatterådet fast, at køb og salg af bitcoins er sket med spekulation for øje, og […]
12/03/2018

Når ABR 89 bliver til ABR 18 – hvad skal rådgivere forvente?

Forslaget til de nye ABR 18 vilkår lægger op til grundlæggende ændringer af ABR 89 vilkårene. På en lang række […]
12/03/2018

Nye regler for indtræden/ophør af fuld skattepligt muligvis på vej

Reglerne vedrørende fysiske personers fulde skattepligt til Danmark er ofte et spørgsmål om opfyldelse af ”bopælskravet” og ”opholdskravet” i henholdsvis […]
08/03/2018

Når overvågning af medarbejdere ikke er en krænkelse af privatlivets fred

En principiel afgørelse fra februar 2018 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kaster fornyet lys over rammerne for overvågning af ansatte. Ifølge […]
07/03/2018

Brancheforenings tilbudsgivning anset for at være i strid med de konkurrenceretlige regler

Konkurrencerådet traf den 28. februar 2018 afgørelse i en sag om en midtjysk brancheforening for persontransport, der anses for at […]
01/03/2018

Landsretten stadfæster: Virksomheder tildelt bøder for at oplyse priser uden moms

Landsretten har for nyligt stadfæstet en dom om overtrædelse af markedsføringslovens regler om korrekt oplysning af pris, når markedsføringen er […]
28/02/2018

Hvornår kan det være nyttigt at vælge en generationsskiftemodel med forbeholdt udbytteret?

En ny og hastebehandlet afgørelse fra Skatterådet, der netop er offentliggjort, illustrerer, hvornår det kan være hensigtsmæssigt for den ældre […]
27/02/2018

Hvem er begunstiget i dine pensioner og livsforsikringer?

Med et testamente i hånden har du klarlagt, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du en dag går bort. […]