TVC Advokatfirma

19/06/2018

Nu træder den nye lov om forretningshemmeligheder i kraft

Den nye lov om forretningshemmeligheder er i dag den 9. juni 2018 trådt i kraft. Med de nye regler følger […]
18/06/2018

Ny afgørelse fra EU-Domstolen vedrørende fællesdataansvar for brug af digitale medier

EU-Domstolen traf den 5. juni 2018 afgørelse i en sag, der bl.a. vedrørte, hvorvidt en tysk uddannelsesinstitution, der har en […]
15/06/2018

Goodwillgodtgørelse på trods af agentens misligholdelse af aftaleforholdet

Dansk modekoncern er ganske overraskende dømt til at betale goodwillgodtgørelse, uanset at Sø- og Handelsretten vurderede, at agenten havde misligholdt […]
04/06/2018

Højesteret slår fast: Vælg mellem enten et nedslag i handelsværdien eller en passivpost ved generationsskifte med succession

I en afgørelse fra april 2018 har Højesteret slået fast, at parterne i et generationsskifte med succession har krav på […]
04/06/2018

Ny retssikkerhedspakke på skatteområdet

Nye initiativer skal sikre virksomheder og borgere en hurtigere vej gennem klagesystemet på skatteområdet. Samtidig rummer retssikkerhedspakken forslag om, at […]
23/05/2018

Er SKAT berettiget til at opkræve renter af selskabet af skat ved efterangivelse af et aktionærlån?

Skatteankestyrelsen har for nyligt taget stilling til, hvorvidt SKAT har ret til at opkræve renter for et selskabs manglende indeholdelse […]
22/05/2018

Minimumskravet for aktieselskabers selskabskapital sænkes til DKK 400.000

Folketinget har vedtaget en ny lov, der nedsætter selskabslovens minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital med DKK 100.000 pr. 1. juli 2018. […]
18/05/2018

Afskediget tillidsmand havde krav mod køberen af virksomheden

Højesteret har med sin afgørelse af 17. oktober 2017 (U 2018.471 H) tilføjet endnu et element til den mosaik af […]