123 TVC Advokatfirma, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

TVC Advokatfirma

15/02/2019

Skatterådet præciserer tidligere udtalelse om opgørelse af gevinst og tab ved bitcoins

I foråret 2018 traf Skatterådet afgørelse i to sager omhandlende beskatning af bitcoins. Skatterådet har nu, i et bindende svar […]
13/02/2019

Overvejer du et generationsskifte?

Nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2017 betyder, at et generationsskifte kan gennemføres til en væsentlig lavere […]
29/01/2019

Overdragelse af aktier eller erhvervsvirksomhed med skattemæssig succession

Skattereglerne giver mulighed for at overdrage erhvervsvirksomheder – både i selskabsform og private erhvervsvirksomheder med succession. Det betyder, at overdragelsen […]
28/01/2019

Er det mandatsvig eller i øvrigt ansvarspådragende, når bestyrelsen tildeler sig selv honorar?

Det er pt. fremme i medierne, at bestyrelsesmedlemmer i et par energiforsyningsselskaber er politianmeldt for at have tildelt sig bestyrelseshonorar […]
23/01/2019

Højesteret skærper bødeniveauet for overtrædelse af markedsføringslovens regler om forbrugerkreditaftaler

Højesteret har i to nye afgørelser skærpet bødeniveauet for overtrædelse af markedsføringslovens oplysningskrav i forbindelse med forbrugerkreditaftaler. De to afgørelser […]
22/01/2019

Eneanpartshaver vinder sag mod bank med bistand fra TVC

I sagen skulle Københavns Byret tage stilling til, om en bank havde handlet ansvarspådragende ved overførslen af kr. 4.750.000 fra […]
21/01/2019

Styrket fokus på sexchikane på arbejdsmarkedet

En ændring af ligebehandlingsloven skal tydeliggøre forbuddet mod sexchikane på arbejdsmarkedet og lægger samtidig op til at øge godtgørelsesniveauet for […]
17/01/2019

Højesteret fastslår: Coop’s brug af et ophavsretligt beskyttet værk som rekvisit var retsstridig

Højesteret har den 18. december 2018 afsagt dom i en principiel sag om brug af et ophavsretligt beskyttet værk som […]