TVC Advokatfirma

16/01/2018

Principiel dom om skønsmæssig indkomstforhøjelse

Byretten i Helsingør har ved dom af den 12. januar 2018 givet skatteyderen medhold i en sag om en skønsmæssig […]
10/01/2018

Modregning i forhold til en agent

Har man som producent eller leverandør organiseret sit salg via agenter, vil der fra tid til anden, og ikke mindst […]
04/01/2018

Har agenten altid krav på goodwillgodtgørelse ved ophør?

Som udgangspunkt har selvstændige handelsagenter krav på godtgørelse efter endt samarbejde. Der er dog en række undtagelser hertil, blandt andet […]
13/12/2017

Forhåndsaftale om skilsmisse

Pr. 1. januar 2018 træder den nye ægtefællelov i kraft. Loven åbner mulighed for at indgå flere forskellige aftaler om […]
12/12/2017

Nye EU-regler: Du kan fremover tjene penge på dine persondata

Når den nye EU-persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018, vil en af konsekvenserne være, at et helt nyt […]
11/12/2017

Bilbeskatning: Mere rimelighed i reglerne for biler på prøveplader

Reglerne om prøveplader bliver pr. 1. januar 2018 mere fleksible for både brugere og bilbranche. De nye regler skal forhindre […]
06/12/2017

Er medarbejderjulegaver skattepligtige?

Som arbejdsgiver bør man være opmærksom på reglerne om personalegodebeskatning. Ellers risikerer de ansatte at skulle betale skat af julegaver […]
04/12/2017

Agenter kan også blive syge eller gravide. Hvad gælder der så?

Hvad gælder, når agenten bliver midlertidig forhindret i at varetage sit agentur enten som følge af graviditet/barsel eller sygdom?