123 TVC Advokatfirma, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

TVC Advokatfirma

10/10/2019

Delt bopæl – hvad betyder det for mit barn og mig?

Som led i det nye familieretlige system, der trådte i kraft den 1. april 2019, blev det muligt for forældre, […]
07/10/2019

Samtykke og persondata

Der har længe været behov for en præcisering af reglerne for brug af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger, […]
03/10/2019

Børnebidrag – forsørgelsespligten over barnet

Alle forældre har pligt til hver for sig at forsørge barnet. Denne artikel gennemgår de overordnede rammer for forsørgelsespligten samt […]
30/09/2019

Den socialøkonomiske virksomhed

At drive en kommerciel forretning med det formål at fremme sociale og samfundsgavnlige formål lyder tiltalende for flere og flere […]
12/09/2019

Kan entreprenøren kræve betaling for forcering?

Ved en forsinket entreprise kan det blive aktuelt, at entreprenøren forcerer sit arbejde ved at indsætte flere ressourcer end oprindeligt […]
11/09/2019

EU-Domstolen tilsidesætter Skattestyrelsens momspraksis om ”byggegrunde”

EU-Domstolen har i denne uge afsagt den længe ventede dom i tvisten mellem Skatteministeriet og KPC om moms ved handel […]
02/09/2019

Skattestyrelsen har fået oplysninger om, at 20.000 handler med kryptovaluta

Skatterådet har givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om handel med kryptovaluta i Danmark, herunder bitcoins.
28/08/2019

Stædighed kan være påkrævet for at få ret

Det kan både kræve tålmod og stædighed, når der skal opnås ret i en given skatte- eller afgiftssag. I denne […]