TVC Advokatfirma

20/11/2017

Ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten fremhæver vigtigheden af, at agent- og forhandleraftaler indgås skriftligt

En ny sag fra modebranchen belyser vigtigheden af at have et klart og dokumentérbart aftalegrundlag, når man indgår en agentaftale. […]
15/11/2017

Styrkelse af erhvervslivet er nu en realitet: Ny politisk aftale indfører aktiesparekonto og investorfradrag

Regeringens tidligere omtalte erhvervs- og iværksætterudspil har nu udmøntet sig i en politisk aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. […]
15/11/2017

Erhververen af en konkursramt virksomhed hæftede for en opsagt og fritstillet tillidsrepræsentant

Nyere dom fra Højesteret understreger vigtigheden af, at en køber af en (konkursramt) virksomhed sikrer sig indblik i allerede opsagte […]
14/11/2017

EU-persondataforordningen skærper kravene til samtykke i forbindelse med behandling af persondata

Når EU-persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, følger også et nyt regelsæt om indhentning af samtykke fra den […]
13/11/2017

Handelsagenter: På kontrakt eller ej?

Mange leverandører og producenter foretrækker at vente med at tilbyde deres agenter en skriftlig kontrakt, indtil de har samarbejdet igennem […]
08/11/2017

Politisk opbakning til ny ferielov, der giver alle lønmodtagere ret til ”samtidighedsferie”

Beskæftigelsesministeren har endnu ikke fremsat det længe ventede forslag til en ny ferielov, der fra 2020 skal sikre alle lønmodtagere […]
07/11/2017

Landsskatteretten åbner mulighed for retsmøde i Silkeborg

Fra den 1. januar 2018 er det muligt at få skatte- og afgiftssager prøvet i Silkeborg. Dette er en stor […]
06/11/2017

Østre Landsret underkender SKATs og Landsskatterettens praksis

Østre Landsret har i dom af den 13. oktober 2017 tilsidesat SKATs og Landsskatterettens praksis, idet landsretten klart har fastslået, […]