123 Delacour, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
16/07/2018

Må en arbejdsgiver stille krav om medlemskab af folkekirken?

Ligebehandlingsnævnet har den 27. juni 2018 truffet afgørelse om, hvorvidt en arbejdsgiver må lægge vægt på ansøgeres medlemskab af Den […]
06/07/2018

Nye regler for andelsboligforeninger er trådt i kraft

Reglerne får betydning for godt 9.000 andelsboligforeninger og deres ca. 210.000 medlemmer.
03/07/2018

Hvorfor bør du overveje generationsskifte af din familieejede virksomhed nu?

Politisk debat om bo- og gaveafgiften bør give overvejelser om fordelene ved at foretage generationsskifte på nuværende tidspunkt.
02/07/2018

Oprettelse af testamente ved boligkøb

Ønsker du og din partner at købe fælles bolig? I så fald bør I overveje, hvorvidt et testamente vil være […]
27/06/2018

Hvorfor bør du overveje generationsskifte af din familieejede virksomhed nu?

Politisk debat om bo- og gaveafgiften bør give overvejelser om fordelene ved at foretage generationsskifte på nuværende tidspunkt.
21/06/2018

”Luksusgældssanering” nægtet af Højesteret

Et vedtaget rekonstruktionsforslag, hvor en gæld på ca. kr. 23 mio. blev akkorderet til 1,03%, fandtes næsten udelukkende at ville […]
19/06/2018

Fondens bestyrelse: Ekstraordinære beslutninger

I alle fonde er udgangspunktet, at fondens bestyrelse har ansvaret for fondens drift. Det er derfor bestyrelsen, der står for […]
18/05/2018

Sammenlægning af fonde

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at man kan fusionere to fonde? Og hvornår kan en fusion være en fordel?