19/04/2018

Opløsning af fonde

Hvilke muligheder har man for at opløse en fond? Hvilke retningslinjer gælder og hvad sker der med fondes kapital efter […]
13/04/2018

Ny principiel afgørelse om kreditgivers adgang til at foretage anmeldelse af restkravet i købers dødsbo

Retten i Hjørring har netop afsagt dom i en principiel sag vedrørende spørgsmålet om en kreditgivers adgang til at anmelde […]
11/04/2018

Strejke eller lockout kan betyde aflysning af planlagt ferie

Hvis en strejke og lockout af offentlige ansatte bliver en realitet, kan det i visse tilfælde resultere i, at planlagte […]
06/04/2018

Når strejke og lockout rammer byggepladsen

Når strejker og/eller lockout rammer en byggeplads, opstår spørgsmålet om, hvordan den deraf afledte forsinkelse og økonomien skal håndteres.
22/03/2018

Nye lovregler om pant i betalingsrettigheder

Den 15. marts vedtog Folketinget en ændring af lov om landbrugsstøtte, hvor der er indført nye regler om pant i […]
16/03/2018

Fratrædelsesgodtgørelse i direktørkontrakten

Hvilke overvejelser bør I som virksomhed gøre jer om udformning af vilkår for direktørens fratrædelsesgodtgørelse?
12/03/2018

De nye AB-vilkår – Bygherre og entreprenør (AB/ABT) (hold 2)

Kurserne vil gå i dybden med de nye aftalevilkår
12/03/2018

De nye AB-vilkår – Bygherre/totalentreprenør og rådgiver (ABR)

Kurserne vil gå i dybden med de nye aftalevilkår