123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 57 af 61
02/02/2015

Lempelse af krav til værnetingsaftaler?

En klausul i en ordrebekræftelse om “in case of dispute it will be settled at danish court” var tilstrækkelig til […]
22/01/2015

Regler om støtte til solcelleanlæg sættes snart i kraft – bekendtgørelser sendt i høring

Energistyrelsen har netop sendt tre bekendtgørelser om reglerne for støtte til solceller og andre vedvarende energianlæg i høring: Bekendtgørelse om […]
21/01/2015

Nye danske apotekerregler begrænser apotekernes produktsortiment

Den 9. oktober 2014 fremlagde sundhedsministeren et lovforslag, der har til formål at “modernisere apotekersektoren”.
15/01/2015

Hvem er bange for kommissionen? Parterne i lægemiddelpatentsager

Europa-Kommissionen har offentliggjort resultaterne af den seneste undersøgelse af vilkårene i forlig i europæiske lægemiddelpatentsager. De viser en kraftig nedgang […]
23/12/2014

Ikke lovligt at foretrække mandlige sognepræster

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at et menighedsråd i en stillingsannonce gav udtryk for, at de foretrak mandlige ansøgere […]
12/12/2014

Retten til at blive glemt af søgemaskinerne

I den seneste tid har der været en del kritik af Google, fordi virksomheden har fjernet links til ”relevante” nyheder […]
09/12/2014

Den nye danske udbudslov sendt i høring

D. 5. december 2014 er udkastet til forslag til Danmarks nye udbudslov blevet sendt i offentlig høring. Der er mange […]
06/12/2014

Må kommuner boykotte varer fra israelske bosættelser på vestbredden?

Det har Økonomi- og Indenrigsministeriet taget stilling til i et svar til Folketingets Kommunaludvalg. Efter det såkaldte opgavefordelingsprincip kan kommuner […]