123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 57 af 58
27/10/2014

Bekendtgørelse om særbidrag

Den nye bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 17. oktober 2014 (bekendtgørelse nr. 1120 […]
20/10/2014

Ny dom om arbejdsgiverens vinter­vedligeholdelse

Østre Landsret har i en nylig offentliggjort dom af 24. september 2013 frifundet en arbejdsgiver for ansvar for en medarbejders […]
10/10/2014

Kan et varemærke for en farvekombination til inhalatorer forhindre brugen af en enkelt farve?

Horten har med held bistået Sandoz i en forbudssag, hvor Sø og Handelsretten nægtede at nedlægge forbud på grundlag af […]
10/10/2014

Klagenævnet fastholder pragmatisk praksis vedrørende rådgiverhabilitet

Klagenævnet har i en ny kendelse af 3. oktober 2014 slået det fast igen: En rådgiver kan levere ganske betydelige […]
09/10/2014

Afslag på orlov var ikke forskels­behandling

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en medarbejder fik afslag på yderligere orlov i anledning af hendes datters […]
09/10/2014

Personskadesag kunne genoptages

Højesteret afsagde den 30. september 2014 en dom, hvorefter en personskadesag som fulgte af en ulykke tilbage i sommeren 2005 […]
07/10/2014

Forskelsbehandling på grund af alder

Højesteret fastsatte i en dom den 1. oktober et godtgørelsesbeløb til piloter, der ved deres afskedigelse var blevet direkte forskelsbehandlet […]
02/10/2014

Konkursrytteren må sadle om

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling afsagde den første kendelse om konkurskarantæne i juli 2014. For konkursrytteren betyder det, at han nu […]