123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 57 af 67
23/10/2015

Koncerninterne forsikringsselskaber ikke klar til særligt tilsyn

Finanstilsynet har i 2014/2015 forsøgt sig med et særligt tilpasset og målrettet tilsyn for de 12 koncerninterne forsikringsselskaber (“captives”) i […]
23/10/2015

De europaiske datatilsyn udsteder retningslinjer efter Safe Harbor dommen

Artikel 29-gruppen, som består af repræsentanter fra datatilsynsmyndigheder i EU, har den 16. oktober 2015 udsendt fælles retningslinjer for overførsel […]
09/10/2015

Nyt lovprogram for 2015/2016: Vigtige ændringer på det ansættelsesretlige område

Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for det nye folketingsår. Lovprogrammet indeholder bl.a. genfremsættelse af lovforslaget om ansættelsesklausuler, der vil indebære […]
07/10/2015

Ny EU-dom om persondataret på tværs af grænser

Persondataretlige regler i ét EU-land gælder for alle virksomheder, der er etableret i landet, også udenlandske.
06/10/2015

Overførsel af persondata: EU-dom indskærper myndigheders oplysningspligt

Overførsel af personoplysninger mellem to offentlige myndigheder kræver underretning af de berørte borgere.
04/10/2015

Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen

I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om en advokat havde ydet mangelfuld rådgivning til sin klient, som […]
03/10/2015

Højesteret: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.
24/09/2015

Ny kendelse fastslå designrettigheders beskyttelsesomfang

Ny kendelse fra Sø- og Handelsretten udvider beskyttelsen for designrettighedshavere. Horten repræsenterede producenten af en blespand, Sangenic, og fik i […]