123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 3 af 56
05/12/2018

Den nye ferielov

Den nye ferielov er vedtaget og træder snart i kraft. Vi sætter derfor fokus på konsekvenserne af den kommende lovgivning.
05/12/2018

Oplysninger om meddelelse af alkoholbevilling ikke miljøoplysninger

Folketingets Ombudsmand udtaler, at en anmodning om aktindsigt i dokumenter om fornyelse af en alkoholbevilling ikke skulle behandles efter miljøoplysningsloven. […]
04/12/2018

GDPR og ansættelses­forhold

Datatilsynet har den 26. november 2018 publiceret vejledning om databeskyttelse i relation til ansættelsesforhold. Vejledningen gennemgår de mest gængse GDPR-problemstillinger, […]
03/12/2018

Ansættelse af medarbejdere medførte ikke virksomheds­overdragelse

Vestre Landsret har afsagt dom i Kærkommen-sagen og taget stilling til, hvorvidt der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da to […]
27/11/2018

Øget godtgørelse for sexchikane

Regeringen har fremsat forslag til ændring af ligebehandlingsloven vedrørende sexchikane. Regeringen ønsker med lovforslaget at skærpe reglerne samt at øge […]
23/11/2018

Ny AT-vejledning om elever i erhvervs­praktik

Arbejdstilsynet har for nyligt opdateret At-meddelelse nr. 4.01.6-1, der beskriver, hvornår elever i erhvervspraktik er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om […]
13/11/2018

Nye retnings­linjer fra EPO om patentering af kunstig intelligens og machine learning

Den 1. november 2018 trådte EPO’s (Det Europæiske Patentkontor) opdaterede Guidelines for Examination i kraft. Opdateringen indebærer bl.a. tilføjelsen af […]
05/11/2018

Ny portal om informationssikkerhed

Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har den 31. oktober 2018 lanceret informationsportalen www.sikkerdigital.dk, hvorigennem blandt andet danske virksomheder og myndigheder kan finde […]