123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 3 af 60
25/02/2019

Fratrædelsesaftaler

Du får en grundlæggende praktisk indføring i de elementer, der som minimum bør være aftalt eller overvejet, når kommunerne indgår aftaler.
22/02/2019

Lovændring skal sikre ophold i Danmark ved et Brexit uden udtrædel­sesaftale

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der skal sikre, at en række EU-rettigheder videreføres for britiske statsborgere, der opholder […]
20/02/2019

Den gode kommunale aftale

Du får en grundlæggende praktisk indføring i de elementer, der som minimum bør være aftalt eller overvejet, når kommunerne indgår aftaler.
19/02/2019

Landsretten: “Venligsindet” kreditor havde ikke stemmeret

“Venligsindet” kreditors krav, der var erhvervet fra nærtstående, kunne ikke tillægges stemmeret ved afstemning om rekonstruktionsplan.
12/02/2019

Booking­platforme bidrager positivt til danske hoteller

Bookingplatforme, der tidligere er undersøgt af forskellige konkurrencemyndigheder i Europa grundet prisklausuler, har sandsynligvis bidraget til markant vækst i den […]
11/02/2019

Kommune kunne ikke stille wi-fi til rådighed i gågader

Ankestyrelsen har i en ny udtalelse slået fast, at hverken teleloven eller kommunalfuldmagten gav Silkeborg Kommune hjemmel til at stille […]
08/02/2019

Ny lov garanterer visse lønmodtagere ved konkurs

Ny lovgivning giver en håndsrækning til medarbejdere i den private plejesektor, der kommer i klemme ved deres arbejdsgivers konkurs.
07/02/2019

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet

Højesteret har afsagt kendelse i en sag, der handler om adgangen til syn og skøn ved speciallægeundersøgelse i en arbejdsskadesag. […]