123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 3 af 53
18/09/2018

Danske Slagtermestre anlægger stats­støttesag om spildevands­afgifter

Brancheorganisationen Danske Slagtermestre har den 15. august 2018 anlagt sag ved Retten i 1. instans vedrørende Kommissionens beslutning af 18. […]
12/09/2018

Banedanmark kunne opsige ordning med fribefordring med passende varsel

Højesteret har netop afgjort, at Banedanmark var berettiget til at opsige en ordning med frikort og personalebilletter til visse medarbejdergrupper. […]
11/09/2018

Ekspropriations­udvalgets anbefalinger følges op med udkast til lovforslag

I et nyt udkast til lovforslag om ændring af bl.a. planloven lægger Erhvervsministeriet op til en forbedring af borgernes retsstilling […]
07/09/2018

Mulige ændringer til produkt­ansvars­direktivet på vej

EU-Kommissionen har lagt op til en mulig revision af direktivet om produktansvar. Det indebærer bl.a. en opdatering af centrale begreber […]
29/08/2018

DropBucket får medhold i sag om produkt­efterligning

DropBucket ApS fik den 14. august 2018 medhold i, at Bone’s Restauranter A/S har krænket DropBuckets rettigheder efter markedsføringsloven ved […]
24/08/2018

Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling

Ny afgørelse fra Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Hjørring Kommunes afgørelse til fornyet behandling ved kommunen, fordi den ikke havde inddraget […]
23/07/2018

Ny vejledning i samfunds­økonomiske analyser på energiområdet

Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af […]
19/07/2018

Energiklagenævnet ændrer ophævelse af reservation på Skagerrak 4

Energiklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om Energitilsynets ophævelse af Energinets reservation af kapacitet på eltransmissionsforbindelsen Skagerrak 4 mellem […]