123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
15/10/2019

Ny dom om forsynings­selskabers mulighed for udlæg i fast ejendom

I en nyere kendelse fra Vestre Landsret har landsretten fundet, at et forsyningsselskab ikke kunne foretage udlæg i en fast […]
09/10/2019

Regeringen offentliggør lov­programmet for 2019-2020

Regeringen har nu offentliggjort lovprogrammet for 2019/20, der indeholder en kort omtale af de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte. […]
08/10/2019

Støtte­erklæringer – hvornår er de bindende?

Formuleringen af en støtteerklæring bestemmer, om den er bindende for udstederen. En ny dom fra Retten i Næstved, omhandlende FC […]
02/10/2019

Udbuds­retlige klagesager i praksis

Langt de fleste klager over udbud afgøres af Klagenævnet for Udbud, som i praksis er 1. instans for udbudsretlige klager. […]
01/10/2019

Status i MgO-sags­komplekset

Voldgiftsretten afgjorde i 2017 den første principielle sag om brug af MgO-plader i byggerier. Siden har voldgiftspraksis givet flere pejlemærker […]
26/09/2019

Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret

Vestre Landsret afgjorde 5. juli 2019, at en beløbsbegrænset udlægsforretning havde forældelsesafbrydende virkning i forhold til kreditors fulde krav – […]
20/09/2019

Tre gode råd til håndtering af dokumentation i udbuds­processer

I EU-udbud skal ordregiver sikre sig, at tilbudsgiverne ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og at de opfylder de egnethedskrav, […]
19/09/2019

Ny praksis: Opkrævning af vejbidrag forudsætter klart og præcist hjemmels­grundlag

I en klagesag om vejbidrag ophævede Vejdirektoratet 12. september 2019 kommunens opkrævning af vejbidrag, fordi grundlaget ikke var tilstrækkeligt klart […]