22/09/2017

Ny dom fra Menneske­rettigheds­domstolen om virksomheders over­vågning af privat kommunikation

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har for nyligt slået fast, at det var i strid med retten til privatliv, at en rumænsk […]
21/09/2017

Europæiske IP-rettigheder i Storbritannien efter Brexit

Storbritanniens udtræden af EU kommer til at skabe usikkerhed for både britiske og EU27-virksomheder i forhold til omfanget og beskyttelsen […]
19/09/2017

Danmark tiltræder værnetings­aftale­konventionen

Folketinget vedtog den 30. maj 2017 et lovforslag, der bl.a. indebærer, at Danmark tiltræder Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om […]
18/09/2017

Hvor langt rækker tillids­repræsen­tantens særlige beskyttelse mod opsigelse?

En faglig voldgift vurderede i ny kendelse, at varsling af lønnedgang til en tillidsrepræsentant var en saglig og driftsmæssig begrundelse […]
12/09/2017

Hvem har ansvaret, når banken krakker?

I kølvandet på finanskrisens mange bank-krak oprettede staten Finansiel Stabilitet, som skulle afvikle de krakkede banker og rejse erstatningskrav. Vi […]
11/09/2017

Forslag om nye strammere regler for offentlig erhvervsvirksomhed

Regeringen lancerer med udspillet “fair og lige konkurrence” tre initiativer, der skal begrænse de erhvervsaktiviteter, som stat, kommuner og regioner […]
08/09/2017

Arbejdstid for afløsere til aflastningsforældre

En ny dom fra EU-Domstolen viser, at det kan variere, hvilke pligter en arbejdsgiver har, når arbejdstiden skal tilrettelægges. Sagen […]
07/09/2017

Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud: Annullation af udbud

Når en offentlig myndighed annullerer et udbud, må annullationen ikke være usaglig. En ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud viser, […]