123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
16/10/2018

Pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte

Generaladvokat Wathelet udtaler i et nyt forslag til Domstolens afgørelse, at nationale myndigheder har pligt til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte. […]
15/10/2018

Ændring af udstationerings­direktivet vedtaget

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget en ændring af udstationeringsdirektivet. Ændringen, der skal opdatere det mere end 20 år gamle direktiv, […]
12/10/2018

Ændring af undergrundsloven: Udvidelse af det økonomiske ansvar for afvikling af offshoreanlæg

Regeringens lovprogram for 2018/2019 indeholder et forslag til ændring af undergrundsloven, hvilket betyder en udvidelse af det subsidiære økonomiske ansvar […]
11/10/2018

Forslag til ny havnelov forventes fremsat i februar 2019

Ifølge det netop offentliggjorte lovprogram for 2018/2019, forventer regeringen at fremsætte forslag til ny havnelov allerede til februar 2019.
10/10/2018

Afrappor­tering fra arbejds­gruppen om fair og lige konkurrence

Afrapporteringen fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat som opfølgning på den politiske delaftale om fair og lige konkurrence mellem offentlige […]
06/10/2018

Forslag til ændring af varme­forsynings­loven og planloven sendt i høring

Energistyrelsen har netop sendt et udkast til lov om ændring af varmeforsyningsloven og planloven i høring. Forslaget indebærer væsentlige ændringer […]
04/10/2018

Autismecenter (også) ansvarlig for beboers vold mod ansat

Et autismecenter havde ikke sikret, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige, da en omsorgsmedhjælper blev overfaldet af en beboer, fastslår […]
01/10/2018

Kan (eller skal) kommuner undgå banker, som har været involveret i hvidvask?

Sagen om Danske Banks mulige involvering i hvidvask har rullet i både danske og udenlandske medier de sidste par år. […]