123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
23/01/2020

Ændring af vandsektor­loven er trådt i kraft

En ændring af vandsektorloven giver mindre vandselskaber mulighed for at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.
14/01/2020

Østre Landsret ændrer byretsdom i principiel sag om registrerings­afgift

Østre Landsret har den 16. december 2019 afsagt dom i en principiel sag, hvor et leasingselskab af skattemyndighederne var nægtet […]
07/01/2020

Måle­assistenter og måle­teknikere var ikke sammen­lignelige stillinger

Efter en konkret vurdering af stillingernes sammenlignelighed, har Højesteret stadfæstet, at tidsbegrænset ansatte måleassistenter ikke var blevet forskelsbehandlet i strid […]
16/12/2019

Overgangen fra skøns­baserede til transaktions­baserede reference­renter

Den 2. oktober 2019 gik den nye europæiske referencerente €STR (Euro Short Term Rate) i luften, hvilket markerer begyndelsen på […]
13/12/2019

Katalog over mindstekrav til finansiel og økonomisk formåen

Hvordan sikrer du dig som ordregiver, at din medkontrahent kan løfte kontrakten og ikke går konkurs i kontraktperioden? Én mulighed […]
02/12/2019

Køberets­ordningen udfases og der introduceres nye ordninger for naboer til VE-anlæg

På baggrund af en analyse af de eksisterende ordninger for naboer til vindmøller og solcelleanlæg, er der indgået politisk aftale […]
28/11/2019

De ti bud til den gode kommunale aftale

Kommuner indgår dagligt aftaler med private aktører. Vi giver her ti gode bud på, hvordan I kommer i mål med […]
27/11/2019

Opgørelse af kompensation for mistet provision under ferie

Højesteret har netop udtalt, hvilken referenceperiode der skal anvendes til at opgøre en provisionslønnet medarbejders kompensation for mistet provision under […]