123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
20/02/2019

Den gode kommunale aftale

Du får en grundlæggende praktisk indføring i de elementer, der som minimum bør være aftalt eller overvejet, når kommunerne indgår aftaler.
19/02/2019

Landsretten: “Venligsindet” kreditor havde ikke stemmeret

“Venligsindet” kreditors krav, der var erhvervet fra nærtstående, kunne ikke tillægges stemmeret ved afstemning om rekonstruktionsplan.
12/02/2019

Booking­platforme bidrager positivt til danske hoteller

Bookingplatforme, der tidligere er undersøgt af forskellige konkurrencemyndigheder i Europa grundet prisklausuler, har sandsynligvis bidraget til markant vækst i den […]
11/02/2019

Kommune kunne ikke stille wi-fi til rådighed i gågader

Ankestyrelsen har i en ny udtalelse slået fast, at hverken teleloven eller kommunalfuldmagten gav Silkeborg Kommune hjemmel til at stille […]
08/02/2019

Ny lov garanterer visse lønmodtagere ved konkurs

Ny lovgivning giver en håndsrækning til medarbejdere i den private plejesektor, der kommer i klemme ved deres arbejdsgivers konkurs.
07/02/2019

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet

Højesteret har afsagt kendelse i en sag, der handler om adgangen til syn og skøn ved speciallægeundersøgelse i en arbejdsskadesag. […]
06/02/2019

Konkurrence­rådet: Falck har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrencerådet traf den 30. januar 2019 afgørelse om, at Falck Danmark A/S har misbrugt sin dominerende stilling til at ekskludere […]
05/02/2019

Svensk genbrugs­virksomhed har misbrugt sin dominerende stilling

Den 21. januar 2019 stadfæstede de svenske domstole konkurrencemyndighedernes afgørelse om, at genbrugsvirksomheden Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har misbrugt sin dominerende […]