123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
16/04/2019

Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning

I en redegørelse af 3. april 2019 har Folketingets Ombudsmand igen understreget, at digitale selvbetjeningsløsninger ikke må fremstå som obligatoriske, […]
15/04/2019

Ny højesterets­afgørelse i en personlig rekonstruktion

Højesteret har for nylig stadfæstet en tvangsakkord i en rekonstruktion for en personlig skyldner, der ikke var erhvervsdrivende.
09/04/2019

Delvist afslag på aktindsigt i leverandør­oplysninger stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i marts 2019 stadfæstet et forsyningsselskabs delvise afslag på aktindsigt i leverandøroplysninger. Der var i sagen […]
08/04/2019

Hvornår har ordregiver pligt til at kontrollere et tilbuds indhold?

Er du som ordregiver usikker på, hvor meget du skal kontrollere indkomne tilbud? Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud bekræfter, […]
08/04/2019

Europa-Parlamentet vedtager direktiv om forebyggende rekon­struktion

Nyt EU-direktiv sætter rammerne for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer […]
05/04/2019

Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskuds­varme

Energiaftalekredsen indgik den 28. marts 2019 en aftale om at fremme brugen af overskudsvarme. Den nye politiske aftale skal danne […]
01/04/2019

Kreditgiver berettiget til at anmelde restkrav på forbruger­købekontrakt i dødsbo

Vestre Landsret har i ny principiel afgørelse stadfæstet byrettens afgørelse om, at en kreditgiver var berettiget til at anmelde restkrav […]
29/03/2019

Statsstøtte og sport – hvad er spille­reglerne?

Der bliver ofte givet offentlig støtte til lokale sportsklubber og -foreninger – f.eks. fra kommuner. Det kan dog blive dyrt […]