18/06/2018

Selektiv distribution: Afslag på optagelse af reparatør i strid med konkurrence­reglerne

Ifølge Sø- og Handelsrettens dom fra 20. marts 2018 var Nissans afslag på at optage Daugaard Biler som autoriseret reparatør […]
15/06/2018

Energitilsynet kræver praksis­ændring hos elnet­selskaber for at sikre uafhængighed

Energitilsynet har i en principiel afgørelse påbudt to elnetselskaber at ændre deres praksis i forbindelse med et lovpligtigt overvågningsprogram, da […]
31/05/2018

Højesteret: Forsikrings­­aftale­loven fandt ikke anvendelse på skadelidtes krav

Højesteret har ved dom af 29. maj 2018 fastslået, at selv om et ansvarsforsikringsselskab i henhold til en forsikringsaftale hæfter […]
30/05/2018

Vestre Landsret: Ikke bevist at Elsam overtrådte konkurrenceloven

Vestre Landsret traf den 24. maj 2018 afgørelse i sagen om, hvorvidt Elsam i 2005 og 2006 brød konkurrenceloven ved […]
24/05/2018

Klagenævnet for Udbud godkender ændring af udbuds­materiale

Som udgangspunkt kan en ordregiver ikke foretage ændringer af grundlæggende elementer i det oprindeligt udsendte udbudsmateriale. I en ny kendelse […]
23/05/2018

Regerings­udspil: Flere offentlige opgaver skal konkurrence­udsættes

Regeringen kommer med et udspil om at indføre måltal for, hvor stor en del af det offentliges opgaver, der skal […]
18/05/2018

Pindstrup Mosebrug tildelt erstatning på 40 millioner kr.

Den 25. april 2018 afsagde Vestre Landsret dom i en langvarig tvist mellem Pindstrup Mosebrug og Miljøstyrelsen. Vestre Landsret fandt, […]
17/05/2018

Her er seneste praksis om aktindsigt – Maj 2018

Der er indgået en politisk aftale om fair prissætning og regler for kontrolbud, mens regler om grænserne for offentlig erhvervsaktivitet […]