123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
14/06/2019

Det Europæiske Råd vedtager direktiv om forebyggende rekonstruktion

EU-direktivet om forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling […]
03/06/2019

Et år med GDPR

Det er nu ét år siden, databeskyttelsesforordningen – også kendt som GDPR – trådte i kraft. Hortens eksperter i persondata […]
27/05/2019

Principiel dom om 120-dages-reglen for fuldtids­sygemeldte

Sø- og Handelsretten har den 16. maj 2019 afsagt dom i tre principielle sager om opsigelse af medarbejdere med forkortet […]
13/05/2019

Tre vigtige kendelser fra Klagenævnet for udbud

Første kvartal af 2019 har budt på en lang række spændende og vigtige kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Vi har […]
07/05/2019

Nye supplerende regler om reelle ejere er vedtaget

Den 2. maj 2019 har Folketinget vedtaget lovforslag L 205, der indfører nye supplerende regler for selskabers, fondes og foreningers […]
01/05/2019

Højesteret fastslår sagsomkostninger i sager om store økonomiske værdier

En ny højesteretsdom fastslår, hvordan sagsomkostninger bør fastsættes i retssager med en økonomisk værdi i millionklassen. Dermed omgør Højesteret den […]
30/04/2019

Europa-Parlamentet har vedtaget ændringer i SPC-Forordningen

Europa-Parlamentet har vedtaget en ændring af Forordning nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler.
16/04/2019

Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning

I en redegørelse af 3. april 2019 har Folketingets Ombudsmand igen understreget, at digitale selvbetjeningsløsninger ikke må fremstå som obligatoriske, […]