19/03/2020

Ledelsens ansvar under corona-krisen

Corona-krisen er ved at få sit tag i de danske virksomheder. Nu er det vigtigt, at ledelsen udviser rettidig omhu […]
18/03/2020

Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen

Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en hastelov, der skal gøre det muligt at fastsætte regler om forbud mod afholdelse […]
13/03/2020

10 gode råd til virksomheders håndtering af coronavirus

Her er vores eksperters ti bedste råd til virksomheders håndtering af den krise, som coronavirus har medført. Mandag 16. marts […]
11/03/2020

Arrangement: Håndtering af potentielt nødlidende ejendoms­investeringer (Kbh)

I samarbejde med Nykredit kommer vi med input til, hvad pengeinstitutter og ejendomsbesiddere kan gøre, når en ejendom ikke performer og potentielt kan blive nødlidende.
11/03/2020

Arrangement: Håndtering af potentielt nødlidende ejendoms­investeringer (Aarhus)

I samarbejde med Nykredit kommer vi med input til, hvad pengeinstitutter og ejendomsbesiddere kan gøre, når en ejendom ikke performer og potentielt kan blive nødlidende.
11/03/2020

Arrangement: Nyt på varme­forsyningsområdet

Vi giver dig et overblik over nye og kommende regler på varmeforsyningsområdet.
10/03/2020

Arrangement: Nødlidende entrepriser (Aarhus)

Få indblik i, hvordan du kan forebygge og håndtere konkurser i byggebranchen.
10/03/2020

Arrangement: Forældelse af fordringer (Aarhus)

I samarbejde med Nykredit kommer vi med input til, hvad pengeinstitutter og ejendomsbesiddere kan gøre, når en ejendom ikke performer og potentielt kan blive nødlidende.