17/11/2017

Nye anbefalinger til implemen­tering af EU-forordning om kliniske forsøg

EU-Kommissionen har for nylig udsendt tre anbefalinger til implementeringen af forordning (EU) Nr. 536/2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler […]
13/11/2017

Nyt lovforslag kan skabe mere fleksibilitet i friplejeboligsektoren

Folketinget har netop førstebehandlet transport-, bygnings- og boligministerens forslag til ændring af lejelovens anvendelsesområde. Lovforslaget berører alene friplejeboliger, der drives […]
08/11/2017

Nyt lovforslag til ændring af almenboligloven

Folketinget har netop førstebehandlet transport-, bygnings- og boligministerens forslag til ændring af almenboligloven. Lovforslaget skal gøre det muligt for kommuner […]
03/11/2017

Her er seneste praksis om aktindsigt – november 2017

Grænserne for, hvornår der skal gives aktindsigt, afklares løbende. Horten har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig […]
03/11/2017

Stor forskel på kommuners arbejde med konkurrence­udsættelse

Der er stor forskel på, hvor meget konkurrence kommunerne skaber om deres opgaver, og forskellen er vokset de seneste 10 […]
02/11/2017

Erhververen hæftede for konkursboets uberettigede opsigelse af tillids­repræsentant

Højesteret har i en ny dom fastslået, at erhververen af en del af en konkursramt virksomhed hæftede for en tillidsrepræsentants […]
02/11/2017

Medarbejderes lovlige ytringer skal håndteres med respekt for ytrings­friheden

Ombudsmanden har i en ny afgørelse udtalt, at offentlige myndigheder har et særligt ansvar for at sikre, at kontakt til […]
01/11/2017

Ny dom: Afdelings­leders sexchikane førte ikke til godtgørelse

Østre Landsret har i en nyligt afsagt dom fundet, at en virksomhed ikke skulle betale godtgørelse til en medarbejder, selvom […]