14/03/2018

Udkast til nye regler om affald til jord­brugsformål

Miljøstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål i høring (Affald til jord bekendtgørelsen). Der indføres […]
07/03/2018

Nye persondata­regler for kommunal­bestyrelses- og regions­rådsmedlemmer

Fra 1. januar 2018 gælder persondataloven ikke længere for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers behandling af personoplysninger som led i deres hverv, […]
06/03/2018

Ny vejledning om ansvarlige investeringer

Erhvervsstyrelsen har den 5. marts 2018 lanceret en ny vejledning om ansvarlige investeringer. Tanken bag ansvarlige investeringer er, at investorer […]
28/02/2018

Elev kunne ikke kræve dobbelt­kompensation for ophævet uddan­nelsesaftale

Højesteret har i en ny dom fastslået, at en elev, der havde fået sin uddannelsesaftale ophævet, ikke både kunne kræve […]
27/02/2018

Tilkaldevagt i hjemmet kan være arbejdstid

EU-Domstolen har endnu engang taget stilling til spørgsmålet om tilkaldevagters arbejdsvilkår i forhold til arbejdstid og hviletid. EU-Domstolen har i […]
26/02/2018

Ledningsejer skal betale for prøvegravninger ved vejarbejde

Østre Landsret har den 20. februar 2018 afgjort, at Radius Elnet skal betale for prøvegravninger vedrørende ledninger, der var i […]
21/02/2018

Folketinget vedtager modernisering af stormflods- og stormfaldsloven

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny lov om stormflod og stormfald, der træder i kraft 1. juli 2018. […]
19/02/2018

Fusionskontrol: Hvornår skal fusioner anmeldes til nationale konkurrence­myndigheder?

Ved virksomhedsoverdragelser og andre fusioner skal det altid overvejes, om transaktionen er underlagt fusionskontrol – enten nationalt eller på EU-niveau. […]