123 Horten, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted
14/12/2018

Når X+2 betyder udbudsretlig udelukkelse

Fastlæggelsen af den tidsmæssige udstrækning af de udbudsretlige udelukkelsesgrunde har stor betydning for både ordregivere og tilbudsgivere (og ansøgere). EU-Domstolen […]
10/12/2018

Arbejdsgivers adgang til person­oplysninger om medarbejdere begrænses

Folketinget har vedtaget en ændring til sygedagpengeloven og til lov om aktiv socialpolitik, som regulerer arbejdsgiverens adgang til de helbredsmæssige […]
07/12/2018

Overarbejde skulle medregnes ved beregning af erhvervs­evnetab

Højesteretsdom: Overarbejde skulle indgå i vurderingen af indtægtsnedgang i forhold til erstatning af erhvervsevnetab i en arbejdsskadessag.
07/12/2018

Vær varsom med ændringer af forsikrings­kontrakter

Mange forsikringsudbud indeholder kontraktklausuler, som giver mulighed for, at leverandøren ensidigt kan varsle vilkårsændringer i kontraktens løbetid. Derimod er der […]
06/12/2018

Sponsoraftale med Tinderbox overholder reglerne

Ankestyrelsen fastslår i en udtalelse af 20. november 2018, at Odense Kommunes sponsoraftale med Tinderbox overholder reglerne. Udtalelsen er afslutningen […]
05/12/2018

Svært at håndhæve voldgifts­afgørelser i Rusland

På baggrund af en nylig domstolsafgørelse i Rusland bør danske virksomheder gennemgå deres kontrakter med russiske samarbejdspartnere for at afklare, […]
05/12/2018

Den nye ferielov

Den nye ferielov er vedtaget og træder snart i kraft. Vi sætter derfor fokus på konsekvenserne af den kommende lovgivning.
05/12/2018

Oplysninger om meddelelse af alkoholbevilling ikke miljøoplysninger

Folketingets Ombudsmand udtaler, at en anmodning om aktindsigt i dokumenter om fornyelse af en alkoholbevilling ikke skulle behandles efter miljøoplysningsloven. […]