123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 77 af 78

Kromann Reumert

09/01/2015

Nyt styresignal: Undgå dobbelt­beskatning ved aktionærlån

Den 3. december 2014 udstedte SKAT et nyt styresignal, der giver aktionærer mulighed for at undgå den dobbeltbeskatning af visse […]
07/01/2015

Lovændring: Ophævelse af 70 års-reglen i Forskelsbehandlingsloven

Fra den 1. januar 2016 kan arbejdsgivere ikke længere vedtage, at medarbejderens ansættelsesforhold automatisk ophører, når medarbejderen fylder 70 år.
06/01/2015

Vestre Landsret: Aldersgradueret pensions­ordning ikke i strid med forbuddet mod alders­diskrimination

Vestre Landsret har i en konkret sag fastslået, at en aldersgradueret pensionsordning ikke var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination, […]
06/01/2015

EU-Domstolen: Ikke generelt forbud mod diskrimination på grund af fedme

I den netop afgjorte og meget medieomtalte fedmesag har EU-Domstolen fastslået, at EU-retten ikke indeholder et generelt princip om forbud […]
30/12/2014

Folketinget vedtager ændring af konkurrenceloven

Folketinget har vedtaget en ændring af konkurrenceloven, der betyder, at tidsfristen for behandling af fusioner forlænges, at konkurrencerådet omlægges til […]
22/12/2014

Telia skal DNS-blokere adgang til kopimøbelside

Fem danske møbelvirksomheder har fået Sø- og Handelsrettens ord for, at Telia skal blokere for kundernes adgang til den engelske […]
21/12/2014

Fratrædelsesgodtgørelse kan udskyde retten til dagpenge

En administrerende direktør (D) blev afskediget efter 14 års ansættelse. Ifølge ansættelseskontrakten havde D krav på 3 måneders opsigelsesvarsel og […]
19/12/2014

Regeringen vil indføre international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, at der skal indføres en international […]