123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 77 af 90

Kromann Reumert

16/07/2015

EU-Domstolen afsiger dom i Deutsche Bahn om “surprise discoveries”

EU-domstolen har den 18. juni 2015 truffet afgørelse om lovligheden af såkaldte “fishing expeditions” foretaget af Europa-Kommissionen. Det betyder, at […]
15/07/2015

Ophør af tids- og opgavebegrænsede ansættelsesfor­hold skal ikke tælles med ved masseafskedigel­ser

Ophør af tids- og opgavebegrænsede ansættelseskontrakter skal ikke indgå i opgørelsen af antallet af afskedigelser efter masseafskedigelsesloven, når ophøret sker […]
14/07/2015

Forskelsbehand­ling af ansatte på baggrund af fagforenings­medlemsskab var lovlig

Højesteret har netop fastslået, at foreningsfrihedsloven, som den skal fortolkes i lyset af Menneskerettighedskonventionens artikel 11, alene beskytter foreningsfriheden i […]
13/07/2015

Online medier kan holdes ansvarlige for injurierende bruger­kommentarer

I en opsigtsvækkende dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bekræftede domstolen, at en online nyhedsportal var ansvarlig for ikke at fjerne […]
10/07/2015

Højesteret stad­fæster dom om tilbagesøgning af erstatnings­udbetaling

Nye oplysninger gav grundlag for tilbagesøgning af erstatningsgrundlag i sagen, det vedrørte et havari på et business jetfly. Omkring 1 […]
09/07/2015

Danskere skal redegøre for formuer i HSBC-Bank i Schweiz

SKAT har for nyligt påbegyndt en større aktion rettet imod danskere med formuer i HSBC-bank i Schweiz. Sagerne drejer sig […]
30/06/2015

Konkursboerne efter Cimber Sterling-koncernen får medhold i retssag

Siden Cimber Sterling-koncernen gik konkurs i 2012, har der verseret retssager imellem konkursboerne og en række motorudlejere, som forinden konkursen […]
28/06/2015

Amerikanske myndigheders krav på udlevering af data i EU

Kan de amerikanske myndigheder kræve din virksomheds persondata udleveret, selvom dataene befinder sig uden for de amerikanske grænser, f.eks. i […]