123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 77 af 82

Kromann Reumert

13/03/2015

EU-kommissionen åbner op for fase II-undersøgelser i to fusioner

Den første sag handler om godkendelsen af Liberty Globals overtagelse af en bestemmende kapitalpost i De Vijver Media. Den anden […]
12/03/2015

General­advokat foreslår afgørelse om EU-Kommissionens undersøgelses­beføjelser ved dawn raids

Det har været et centralt spørgsmål, om myndighederne kan undersøge en virksomheds lokaler uden forudgående retskendelse. Spørgsmålet har været oppe […]
12/03/2015

Skadelidte kunne anlægge retssag for at afbryde forældelse uanset aftalt tvistløsnings­bestemmelse om mediation

Under en transport af vindmøller fra Danmark til Irland blev en nacelle beskadiget. I en efterfølgende retssag ved Sø- og […]
11/03/2015

Kontraherende transportør ansvarlig for ufyldestgørende oplysninger i forbindelse med udtagelsen af vareforsikring

I forbindelse med en kombineret transport af 30 trailere fra Polen til Venezuela blev der udtaget vareforsikring via den kontraherende […]
10/03/2015

Device fingerprinting kan være ulovlig

På baggrund af en fælles europæisk drøftelse, har Erhvervsstyrelsen udtalt, at såkaldt “device fingerprinting” er omfattet af cookie-direktivet. Hermed bliver […]
05/03/2015

Lovændring giver kommuner mulighed for at regulere op til 25 % af ejer- og brugerforhold i lokalplanlægning

Den 26. februar 2015 blev regeringens forslag om en væsentlig lovændring af planlovens § 15 vedtaget. Det betyder, at kommunerne […]
27/02/2015

Ny domsforordning – de væsentligste ændringer

Danmark har nu gennemført de seneste ændringer i Domsforordningen (også kaldet Bruxelles I-forordningen). Ændringerne vedrører blandt andet forordningens anerkendelse af […]
26/02/2015

Principiel højesteretssag om forældelse af erstatningskrav

Højesteret afsagde den 10. februar 2015 dom i en principiel sag om, hvorvidt forældelsesfristen for et erstatningskrav rejst af en […]