123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 77 af 84

Kromann Reumert

03/04/2015

Tysk dom giver strenge forpligtelser ved ophavsretskrænkelser på internettet

Ny tysk dom pålægger indehavere af hjemmesider at fjerne ophavsretligt krænkende materiale, ikke blot fra egen hjemmeside, men også fra […]
02/04/2015

Bøder for manglende anmeldelse til RUT-registret fordobles

Folketinget har for nylig vedtaget et lovforslag, som betyder, at bøden ved gentagne overtrædelser af anmeldelsespligten eller grov fejlinformation til […]
01/04/2015

Usikkerhed om vilkårene i open source-licensen GPLv2

Omkring en fjerdedel af al open source-software bliver i dag licenseret under GNU General Public License v2 (GPLv2). På trods […]
01/04/2015

EU-Domstolen: Arbejdsgiver må gerne afvise krav på fratrædelses­godtgørelse, hvis medarbejderen har ret til folkepension

EU-Domstolen har fastslået, at den tidligere bestemmelse i funktionærlovens § 2 a, stk. 2 ikke var i strid med EU-retten.
31/03/2015

Højesteret nedsætter SAS-piloters godtgørelse til 6 måneders løn

Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for direkte forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse […]
31/03/2015

USA vedtager netneutralitet

Den amerikanske telemyndighed, FCC, har for nyligt vedtaget et nyt regelsæt, der betyder, at internetudbydere skal sikre ens hastighed for […]
29/03/2015

Regeringen fremsætter lovforslag om international omgåelsesklausul m.v

Regeringen fremsatte den 20. marts 2015 et lovforslag med henblik på at indføre en international omgåelsesklausul, indføre regler om beskatning […]
27/03/2015

Lovforslag om gennemførelse af solvens II-direktivet er vedtaget

Folketinget vedtog i går den 24. marts 2015 lovforslag nr. L 114 om ændring af lov om finansiel virksomhed, der […]