123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 2 af 84

Kromann Reumert

30/01/2019

Ny rapport om EU-US Privacy Shield-aftalen

EU-Kommissionen har offentliggjort sin årlige rapport om EU-US Privacy Shield-aftalen. Ifølge rapporten har USA et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, men kritiseres for […]
28/01/2019

Danmark tiltræder aftale om samarbejde i konkurrence­sager i Norden

Denmark has signed a cooperation agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, which is to ensure effective enforcement of […]
25/01/2019

Indskærpelse over for motor­køretøjs­producent om markeds­adgang

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indskærpet over for en motorkøretøjsproducent, at uafhængige reparatører ikke må hindres adgang til et marked, da […]
24/01/2019

Retten annul­lerer Europa-Kommissionens statsstøtte­godkendelse til Femern-forbindelsen

Efter en klage fra to færgeoperatører har Retten annulleret Europa-Kommissionens oprindelige godkendelse af den offentlige finansiering af Femern-forbindelsen. Sagen er […]
16/01/2019

General­advokat: Medlems­stater er forpligtede til at tilbage­søge ulovlig stats­støtte

Generaladvokat M. Wathelet har i et forslag til afgørelse argumenteret for, at medlemsstater er forpligtede til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte, […]
11/01/2019

Medarbejders møde med konkurrent var ikke grundlag for bortvisning

I sin opsigelsesperiode havde en medarbejder deltaget i et møde om opstart af en konkurrerende virksomhed. Da arbejdsgiveren blev opmærksom […]
08/01/2019

Lovforslag om #MeToo er nu vedtaget

#MeToo-kampagnen har i den grad øget fokus på seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Det har nu medført, at Folketinget, den 20. […]
08/01/2019

Data­tilsynet: De første politi­anmeldelser er på trapperne

Datatilsynet havde oprindeligt varslet, at de første politianmeldelser for at overtræde databeskyttelsesforordningen ville komme inden december 2018. Datatilsynet udtaler nu, […]