123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 2 af 90

Kromann Reumert

24/06/2019

Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling

Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal […]
24/06/2019

Klage over evaluering blev afvist

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 13. maj 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen Teledyne CARIS, Inc. mod Geodatastyrelsen. Sagen […]
21/06/2019

Civilstyrelsen ændrer praksis for fonde med flere uddelingsformål

Den 30. april 2019 afsagde Højesteret en dom, hvor Civilstyrelsens praksis for fonde med flere ligestillede uddelingsformål blev underkendt. Civilstyrelsen […]
20/06/2019

Låne­syndikater – godt eller skidt for konkurrencen?

Europa-Kommissionen har offentliggjort en rapport om syndikerede lån. I rapporten vurderes de konkurrenceretlige aspekter, som er forbundet med syndikerede lån. […]
20/06/2019

Sygefraværs­politik udgjorde ikke et misbrug af ledelses­retten

Sagen angik, om en arbejdsgivers sygefraværspolitik udgjorde et misbrug af ledelsesretten i strid med Hovedaftalens § 4, stk. 1. I […]
19/06/2019

Arbejds­giver brød forskels­behandlings­loven og den dagældende person­data­lov

Østre Landsret tog i denne sag stilling til, hvorvidt en driftschef havde udsat medarbejdere for seksuel chikane og for chikane […]
19/06/2019

Opsigelse af tillids­repræsentant på grund af sygdom skyldtes tvingende årsager

En tillidsrepræsentants funktionsnedsættelse på grund af sygdom var meget betydelig, og opsigelse af tillidsrepræsentanten var derfor begrundet i de fornødne […]
18/06/2019

Opsigelse grundet bortfald af tilskud til fleksjob var saglig

Var en arbejdsgivers opsigelse af en medarbejder i fleksjob saglig? I denne nyhed kan du læse om sagen, hvor Højesteret […]