123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted - Side 2 af 82

Kromann Reumert

05/11/2018

Heathrow Air­port skal be­tale 120.000 GBP i bøde for mang­lende data­sik­ker­hed

ICO har udsted en bøde på 120.000 GBP til Heathrow Airport, som havde anvendt et ukrypteret USB-stik til opbevaring af […]
04/11/2018

De første sanktioner for­ventes inden ud­gangen af 2018

Snart vil både private virksomheder og offentlige myndigheder blive ramt af de første sanktioner for at overtræde databeskyttelsesforordningen. Anmeldelser, der […]
02/11/2018

Det irske data­tilsyn under­søger sagen om sik­kerheds­brud hos Face­book

Sidste måned kom det frem, at Facebook var blevet ramt af et sikkerhedsbrud, og at flere millioner Facebookbrugere – heraf […]
01/11/2018

Det Euro­pæiske Data­beskyt­telses­råds første ud­talel­ser om konse­kvens­analyser

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har afgivet udtalelser vedrørende 22 EU-landes bud på situationer, hvor den dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser […]
01/11/2018

Højesteret afviser søgsmål mod Region Syd­danmark

Den 16. oktober 2018 afviste Højesteret en sag anlagt af Patientdataforeningen mod Region Syddanmark på grund af manglende søgsmålskompetence.
29/10/2018

Nu kommer robotterne på gaden – helt bogstaveligt!

I transportministeriet arbejdes der nemlig lige nu på rammerne for en forsøgsordning, hvor de første selvkørende budrobotter bliver en del […]
26/10/2018

Har du styr på din virksomheds designrettig­heder?

Her kan du blive klogere på, hvad designbeskyttelse er, og hvordan det fungerer. På seminaret fokuserer vi på krænkelser, herunder hvordan virksomheder kan spotte en designkrænkelse, og hvad man kan gøre for at stoppe den.
26/10/2018

Har du styr på din virksomheds designrettig­heder?

Her kan du blive klogere på, hvad designbeskyttelse er, og hvordan det fungerer. På seminaret fokuserer vi på krænkelser, herunder hvordan virksomheder kan spotte en designkrænkelse, og hvad man kan gøre for at stoppe den.