123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Kromann Reumert

15/10/2019

To arbejdstøjs­producenter frifindes for kartel­virksomhed

To virksomheder og to ledende medarbejdere blev af retten i Glostrup frifundet for at have koordineret tilbudspriser på en rammeaftale […]
09/10/2019

Ny skattemodel for virksomheds­overdragelse til erhvervs­drivende fonde på vej

I forbindelse med Folketingets åbning den 1. oktober 2019 fremsatte regeringen sit lovprogram for folketingsåret 2019/2020. Det fremgår af lovprogrammet, […]
07/10/2019

EU-domstolen: Brug af cookies på internetsider kræver aktiv handling hos brugeren

Den 1. oktober 2019 traf EU-Domstolen en præjudiciel afgørelse, hvori det blev fastlagt, at et forudafkrydset felt ikke udgør et […]
03/10/2019

EU-domstolen: Franske godtgørelses­regler udtryk for indirekte forskels­behandling

Fordi betydeligt flere kvinder end mænd i Frankrig gør brug af forældreorlov i form af nedsat arbejdstid, er de franske […]
23/09/2019

Væsentlige transaktioner med nærtstående parter skal godkendes og offentliggøres

Den 10. juni 2019 trådte reglerne i selskabsloven om godkendelse og offentliggørelse af transaktioner med nærtstående parter i kraft. Reglerne […]
23/09/2019

Team DS vedtager bøde på 1,3 mio. kroner

Team DS, som er en indkøbsforening for fotohandlere, har vedtaget en bøde på 1,3 mio. kroner for overtrædelse af konkurrenceloven. […]
21/09/2019

Fokus på procedure­overtrædelser i nationale fusions­kontrol­sager

Både de norske, østrigske og britiske konkurrencemyndigheder har inden for de seneste måneder udstedt bøder for overtrædelse af de processuelle […]
21/09/2019

Tre virksomheder vedtager bødeforlæg i nye sager om nedrivningskarteller

Det omfattende sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen har endnu engang udviklet sig. Tre nedrivningsvirksomheder har således i alt vedtaget bødeforlæg […]