123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Kromann Reumert

05/12/2019

Territorial afgrænsning af ‘retten til at blive glemt’

EU-Domstolen fastlægger i en ny præjudiciel afgørelse en territorial afgrænsning af retten til at blive glemt. Afgørelsen fastslår, at Google […]
04/12/2019

Tilsynsmyndighederne afviser klage over Googles standardindstillinger

Datatilsynet har afvist at behandle en borgers klage mod Google med begrundelsen om, at behandlingen kræver for mange ressourcer. Sagen […]
03/12/2019

Medarbejders hemmelige lydoptagelse berettigede ikke bortvisning

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en medarbejders optagelse af en samtale med vedkommendes arbejdsgiver var i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, […]
02/12/2019

Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?

Den nye gødskningslov trådte i kraft i foråret 2019. Den viderefører i vidt omfang de tidligere regler om kvælstofkvotesystemet, gødningsregnskabet […]
02/12/2019

Første GDPR-bøde i Sverige: Gymnasieelever gav ufrivilligt samtykke til videoovervågning

Det svenske datatilsyn, Datainspektionen, har den 20. august 2019 valgt at udstede en bøde på 200.000 svenske kroner til et […]
02/12/2019

Konkurrence­ankenævnet: Virksomheder aftalte ulovlige rabatter

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse vedrørende Clear Channel Danmark A/S’ og AFA JCDecaux A/S’ ulovlige koordinering af rabatter ved salg […]
25/11/2019

Østre Landsret stadfæster bøder i nedrivningskartellet

Østre Landsret har stadfæstet en dom fra Retten i Hillerød, hvor nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning blev idømt en bøde på 5 […]
13/11/2019

Ny FATF-vejledning i høring

Financial Action Task Force, som er et mellemstatsligt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, har udarbejdet et udkast til en vejledning […]