123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Kromann Reumert

21/02/2019

Retten ophæver en af Europa-Kommissionens “skatte­stats­støtte­afgørelser”

Europa-Kommissionen begik en fejl, da den i 2016 fandt, at en belgisk skattefritagelse af multinationale selskabers overskud udgjorde en statsstøtteretlig […]
18/02/2019

Forsikrings­agent skulle ikke anses som løn­modtager/­funktionær

Hvor går grænsen for, om man er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager? Dette skulle Vestre Landsret tage stilling til i en […]
14/02/2019

Ikke sagligt at opsige for ude­blivelse fra en sygefraværs­samtale

Kan man opsige en medarbejder, hvis denne ikke møder op til en sygefraværssamtale? Det spørgsmål tog Vestre Landsret stilling til […]
12/02/2019

Bortvisning af medarbejder, der havde været udsat for CEO-fraud, var berettiget

En regnskabschef godkendte flere større pengeoverførsler, efter hans chef havde bedt ham om det i fire e-mails. Det viste sig […]
09/02/2019

EU-Domstolen fastslår, at fusionsparter skal have indsigt i økonomisk beslutnings­grund­lag

Domstolen stadfæster Rettens dom om, at Europa-Kommissionen havde tilsidesat det kontradiktoriske princip ved ikke at give UPS muligheden for at […]
05/02/2019

Regeringen og Dansk Folkeparti vil sikre højere dyre­velfærd ved dyre­transporter

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at styrke kontrollen med dyretransporter. Formålet med aftalen er at sikre en højere dyrevelfærd, […]
01/02/2019

Konkurrence­ankenævnet stadfæster: Indkøbs­forenings adfærd var konkurrence­begrænsende

Konkurrenceankenævnet fandt desuden, at Team DS havde udvist konkurrencebegrænsende adfærd i form af priskoordinering og informationsudveksling vedrørende priser og øvrige […]
30/01/2019

McDonald’s taber retten til varemærket “Big Mac”

Den Europæiske Unions Kontor For Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har for nylig besluttet at ophæve det 20 år gamle EU-varemærke “Big […]