Kromann Reumert

16/01/2018

Et forbehold om kurssikring accepteret

En tysk tilbudsgiver havde taget forbehold for kurssikring i en udbudt kontrakt. Selvom forbeholdet dermed reelt relaterede sig til prisen, […]
15/01/2018

Ordregiver kan igen forsvare sig mod positiv opfyldelses­interesse – ville have annulleret udbuddet

I et erstatningsopgør efter en uberettiget afvisning af en leverandør frifandt Klagenævnet for Udbud en kommune for kravet om erstatning […]
12/01/2018

Ordregivers undersøgelses­pligt ved opfyldelse af mindstekrav

Er det tilstrækkeligt, at en ordregiver spørger leverandøren, om dens tilbud lever op til et udbuds mindstekrav? Det har Klagenævnet […]
10/01/2018

Offentlige IT-udbud: Hvordan begrænser I jeres omkostninger og vinder udbuddet?

Rapporten “Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud” har vist, at det i gennemsnit koster hver tilbudsgiver ca. 5,5 % af […]
10/01/2018

Kromann Reumert udgiver outsourcing-guide

Outsourcing-bølgen ser ud til at fortsætte i 2018. For at støtte virksomheder, der overvejer at outsource dele af deres forretning, […]
09/01/2018

Høring om ændrede regler for forsikrings­selskabers outsourcing

Finanstilsynet sendte i efteråret et forslag til en ændring af outsourcing-bekendtgørelsen i høring. Ændringerne implementerer særlige regler for de såkaldte […]
08/01/2018

Undersøgelse af samhandel på værdi­håndterings­markedet afsluttet med tilsagn

I forbindelse med en ikke-anmeldelsespligtig transaktion undersøgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om en accessorisk aftale til Loomis Danmark A/S’ køb af […]
05/01/2018

Den nye kapital­markeds­lov: Hvad bør du vide?

Kapitalmarkedsloven er trådt i kraft i dag den 3. januar 2018. Kapitalmarkedsloven erstatter værdipapirhandelsloven, der samtidig ophæves. I denne nyhed […]