123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Kromann Reumert

16/04/2019

Stigende fokus på processuelle over­trædelser i fusions­kontrol­sager

Europa-Kommissionen har pålagt General Electric (GE) en bøde på 52 mio. euro (ca. 390 mio. kr.). Bøden skyldes, at GE […]
12/04/2019

EU-Domstolen afsiger ny dom om forbuddet mod dobbelt straf­forfølgning

I en ny dom har EU-Domstolen fastslået, at princippet om “ne bis in idem” (forbuddet mod dobbelt strafforfølgning) ikke hindrer […]
09/04/2019

Nu er implemen­tering af Aktionær­rettigheds­direktiv II vedtaget

Folketinget har i dag den 4. april 2019 vedtaget loven, der gennemfører ændringerne af Aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret.
08/04/2019

Ny offentlig rådgivnings­enhed for statens indkøb

Den 1. april 2019 slog den nye rådgivningsenhed for statens indkøb dørene op. Enheden er bemandet af medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen […]
04/04/2019

“Bedre sent end aldrig” gælder ikke ved frister

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 19. marts 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen Euro Group mod Aarhus Kommune. Sagen […]
04/04/2019

Kan en bygning med grund være en “byggegrund”?

Den sidste tid har bragt spændende udvikling på momsområdet i form af generaladvokatens forslag til afgørelse i KPC-sagen om moms […]
03/04/2019

Udbud efter light-regimet kunne ikke skydes ned

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 13. marts 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen N.T Falke A/S mod Styrelsen for […]
01/04/2019

EU-Domstolen: Erstatnings­ansvar følger den økonomiske aktivitet

I en ny dom fra EU-Domstolen om et finsk kartel har Domstolen gjort det klart, at ansvaret for at overtræde […]