Kromann Reumert

22/09/2017

Afskedigelse på baggrund af eksterne konsulenters rapport var berettiget

Offentlige virksomheder har vid adgang til at skønne, om en medarbejder fremadrettet er kvalificeret til at varetage sin stilling. Det […]
20/09/2017

EU-Domstolen: Ikke-selvstændigt fungerende joint ventures er ikke omfattet af fusions­kontrol­forordningen

EU-Domstolen har fastslået, at ændring fra ene- til fælleskontrol i joint ventures kun omfattes af fusionskontrolforordningens artikel 3, hvis der […]
15/09/2017

Privacy Shield-aftalen dækker nu EØS-landene

EU-US Privacy Shield-aftalen, der kan anvendes til overførsel af personoplysninger fra EU til amerikanske virksomheder, som er certificeret under Privacy […]
14/09/2017

EU-Domstolen underkender påtænkt aftale mellem Canada og EU om over­førsel af passager­liste­oplysninger

EU-Domstolen har vendt tommelfingeren nedad til en påtænkt aftale mellem Canada og EU om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger, da […]
13/09/2017

EU-dom puster nyt liv i debatten om lognings­reglerne

Diskussionen om logningsreglerne bliver ved med at være aktuel både i Danmark og EU. Efter EU-Domstolens dom i Tele2/Watson-sagen i […]
12/09/2017

Status på Erhvervs­styrelsens markeds­afgørelser inden for telesektoren

Erhvervsstyrelsen har, for første gang som anført i Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder fra 2014, afgrænset og analyseret […]
11/09/2017

Leverandør­skifte var i strid med udbuds­reglerne

Reglerne for leverandørskifte under udbudspligtige kontrakter er blevet en anelse klarere, efter at Klagenævnet for Udbud i kendelsen CFD mod […]
11/09/2017

Er nye regler om hjemmeside­blokering en udvidelse af politiets beføjelser?

Den 1. juni 2017 vedtog Folketinget en ny regulering om blokering af hjemmesider. Det har konkret udmøntet sig i retsplejelovens […]