123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Kromann Reumert

12/12/2018

Forslag til ny gødskningslov – ekstra admini­strativ byrde for landbrugs­sektoren?

I november sendte Landbrugsstyrelsen et forslag til en ny gødskningslov i høring. Vi giver her et overblik over nogle af […]
05/12/2018

Data­tilsynet har offent­lig­gjort udkast til kon­sekvens­analyse-liste

Datatilsynet har offentliggjort et udkast til en liste over, hvilke situationer den dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser.
30/11/2018

E-handel: Er din virk­somhed for­beredt på de nye regler om geo­blokering?

Den 3. december 2018 træder EU-forordningen om geoblokering i kraft. “Geoblokering” dækker over diskriminerende praksis, som forhindrer e-handelskunder i at […]
23/11/2018

Forslag til ændring af udbuds­loven: Evaluerings­processen skærpes

Erhvervsministeriet har foreslået en ændring af udbudsloven. Formålet med ændringen er at skabe mere gennemsigtighed og at sikre, at den […]
19/11/2018

Ordre­givers annul­lation afbryder opsæt­tende virkning

Tredje gang var lykkens gang for Næstved Kommune, der, efter to annullerede tildelingsbeslutninger, fik indgået en kontrakt om danskundervisning af […]
16/11/2018

Forlængelse af ramme­aftale eller ulovlige, midler­tidige kontrakter?

Det er ordregiver, der bærer risikoen og ansvaret for, at der bliver tildelt en ny kontrakt inden udløbet af en […]
14/11/2018

Fravigelse af skønserklæring i erstatningssag om uretmæssigt nedlagt fogedforbud

Onsdag den 7. november 2018 afsagde Østre Landsret dom i en ankesag om erstatning for et uretmæssigt fogedforbud. En dom, […]
13/11/2018

USA begærer ledende medarbejder udleveret i forbindelse med kartelsag

En ledende medarbejder i en shippingvirksomhed er seneste mål for en begæring om udlevering til strafforfølgelse i forbindelse med en […]