123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Kromann Reumert

13/08/2019

EU-Kommissionen offentlig­gør vejledning for dual-use compliance-programmer

Den 30. juli 2019 offentliggjorde Europa-Kommissionen deres vejledning for interne compliance-programmer. Vejledningen skal sikre, at kontrol af handel med produkter […]
07/08/2019

Klagenævnet efterprøver ordregivers begrundelse for afvisningen af en tilbudsgiver

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Den 23. juli 2019 afsagde Klagenævnet kendelse i sagen Urbaser A/S mod Ringkøbing-Skjern Kommune. Sagen […]
03/08/2019

Funktionær eller konsulent?

I en nyligt afsagt dom tog Vestre Landsret stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en person havde været tilknyttet en virksomhed […]
02/08/2019

Opsigelse efter barselsorlov var ikke i strid med ligebehandlings­loven

Sagen angik, hvorvidt det var i strid med ligebehandlingslovens § 9 at opsige en medarbejder, der havde meldt sig syg […]
31/07/2019

Kan du tælle til 120? Tre principielle sager vedrørende 120-dages-reglen

Med tre domme afsagt i maj 2019 er det understreget, at weekender og helligdage fortsat skal medregnes ved opgørelsen af […]
31/07/2019

Kære arbejdsgiver – er du klar til Datatilsynets kommende tilsyn?

Datatilsynet offentliggjorde den 2. juli 2019 de overordnede fokusområder for Datatilsynets planlagte tilsyn i andet halvår af 2019. I blandt […]
24/07/2019

Nyt lovforslag om ændring af reglerne om self-cleaning

Den 9. juli 2019 sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. I denne nyhed giver […]
23/07/2019

Mangelfuld begrundelse fører ikke til annullation

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet gav klager medhold i en påstand om, at ordregiver havde givet en utilstrækkelig begrundelse […]