Kromann Reumert

20/06/2018

Vestre Landsret frifinder Ørsted i sag om elpriser

Vestre Landsret har den 24. maj 2018 afsagt dom i sagen mellem Elsam (i dag en del af Ørsted) og […]
20/06/2018

Et legerum uden virkning

Klagenævnet for Udbud afsagde den 12. april 2018 kendelse i sagen mellem Lekolar Laika A/S og Fællesudbud Sjælland ved Køge […]
19/06/2018

Folketingets Ombudsmand styrker rets­sikkerheden på skatte­området

Onsdag den 30. maj 2018 inviterede Kromann Reumert til morgenmøde med Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, og områdechef for ombudsmandens […]
18/06/2018

Ny rets­sikkerheds­pakke skal nedbringe sags­behandlings­tiden i skatte­klage­systemet

Regeringen har offentliggjort sit udspil til Retssikkerhedspakke IV. Vi giver et kort overblik over de foreslåede ændringer i skatteklagesystemet, som […]
18/06/2018

Finans­tilsynet: Ny praksis for beregning af beløbs­grænse for indberetning iht. MAR

Ledende medarbejdere og deres nærtstående skal indberette transaktioner til det børsnoterede selskab og Finanstilsynet, når transaktionerne i et kalenderår sammenlagt […]
17/06/2018

Erstatning kan afskæres med fejl i udbuds­materialet

En klager, der afgiver tilbud på trods af åbenbare fejl i udbudsmaterialet, har ikke ret til erstatning, hvis tildelingsbeslutningen annulleres. […]
15/06/2018

Erhvervs­anke­nævnet underkender Civil­styrelsens praksis for vedtægts­ændringer

Erhvervsankenævnet har netop afsagt en kendelse, der underkender Civilstyrelsens praksis for vurdering af ansøgninger om at ændre erhvervsdrivende fondes vedtægtsbestemte […]
31/05/2018

High Court i Stor­britannien afsiger dom om “retten til at blive glemt”

Den britiske High Court har for nylig afsagt en dom om retten til at blive glemt. Her tager domstolen stilling […]