Kromann Reumert

20/02/2020

EU-Domstolen klassificerer “pay-for-delay”-aftaler som “til formåls”-overtrædelser

EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at de såkaldte “pay-for-delay”-aftaler kan klassificeres som aftaler, der har til formål at […]
17/02/2020

Nu bliver det igen muligt at få tilskud til modernisering af slagtesvinestalde

Endelig kommer den nye tilskudsordning til modernisering af slagtesvinestalde, som finansloven for 2019 lagde op til. Den er p.t. ved […]
12/02/2020

Sagsomkostninger afhang af ordregivers (manglende) oplysninger

Klagenævnet har i en ny kendelse slået fast, at spørgsmålet om sagsomkostninger efter en klagesag også kan inddrage hensynet til, […]
11/02/2020

Ordregiver har bevisbyrden ved tildeling til den eneste ene

Tre regioner ville indgå kontrakt uden udbud ved anvendelse af udbudslovens undtagelse om ‘den eneste ene’. Regionerne angav i en […]
10/02/2020

Nye dataetiske principper for forsikrings- og pensionsbranchen

Brancheforeningen ‘Forsikring & Pension’ har udviklet en række dataetiske principper i erkendelse af, at dataansvarlighed er et vigtigt konkurrenceparameter i […]
05/02/2020

Må ordregiver ændre sin bedømmelse i negativ retning efter forhandlingsmøderne?

Ordregiver må godt evaluere det endelige tilbud mere negativt end det indledende tilbud. Det fandt Klagenævnet i en nylig kendelse […]
03/02/2020

Nedslag i de seneste europæiske GDPR-afgørelser

Siden persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, har medlemslandenes datatilsyn truffet en række afgørelser, der kan have betydning […]
28/01/2020

Konventionalbod nedsat med 50 % på trods af medarbejders overtrædelse af konkurrenceklausul

En salgskonsulent havde overtrådt sin konkurrenceklausul idet han, kort tid efter at være blevet bortvist fra sin stilling, fik ansættelse […]