123 Kromann Reumert, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Kromann Reumert

17/10/2018

Større aftale­frihed for aktie­baserede incitaments­ordninger

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre aktieoptionsloven. Forslaget har til hensigt at skabe større aftalefrihed, men indeholder dog en […]
11/10/2018

Forslag om øget regulering af udbydere af forbrugslån

I forbindelse med Folketingets åbning den 2. oktober 2018 offentliggjorde regeringen sit lovprogram med de lovforslag, som regeringen forventer at […]
11/10/2018

Første bøde er tildelt i sags­kompleks om nedrivnings­kartel

En person i virksomheden Midtsjællands Nedrivning er ved Retten i Holbæk blevet idømt en bøde på 100.000 kr. for at […]
10/10/2018

Konkurrence­ankenævnet hjemviser Konkurrence­rådets afgørelse i “tagpapsagen”

I den såkaldte “tagpapsag” har Konkurrenceankenævnet slået fast, at standarden for tagpap, TOR, ikke udgjorde en “til formål-overtrædelse”. Standarden kunne […]
10/10/2018

Forsikrings- og gen­forsikrings­formidlere skal nu have whistle­blower-ordninger

En ny lov gør det obligatorisk for forsikringsformidlere og genforsikringsformidlere at etablere whistleblower-ordninger.
09/10/2018

Ansættelses- og arbejdsretlige elementer i regeringens lovprogram 2018/2019

Regeringens lovprogram, der blev offentliggjort den 2. oktober 2018, indeholder en række lovforslag, som er interessante for det ansættelses- og […]
09/10/2018

Finsk domstol pålægger Google at slette søge­resultater

Den højeste forvaltningsdomstol i Finland har truffet en afgørelse, der anerkender “retten til at blive glemt”. Dermed pålægges Google at […]
08/10/2018

Datatilsynet konkretiserer kravene til kryptering af e-mail

I juli 2018 skærpede Datatilsynet kravene til kryptering af e-mails, som indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. I den forbindelse meldte […]