Kromann Reumert

17/11/2017

Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier forventes indført

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil gøre det mere attraktivt at investere i medarbejderaktier. Det fremgår af en række […]
16/11/2017

Grønlandske virksomheder og myndigheder registreres i CVR

Fra januar 2018 lukkes Det Grønlandske Erhvervsregister (GER), og data derfra flyttes over i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Formålet er […]
15/11/2017

Retten annullerer Europa-Kommissionens godkendelse af fusion grundet procedurefejl

Retten har i en usædvanlig sag annulleret Europa-Kommissionens godkendelse fra 2014 af en fusion mellem de hollandske selskaber UPC (ejet […]
14/11/2017

Krav om kvalificeret analyse af modtagen investerings­rådgivning

Ifølge en nyligt afgivet udtalelse fra ESMA, skal en enhed, som udfører transaktioner baseret på rådgivning modtaget fra en tredjepart, […]
14/11/2017

Nordicom vinder navnestrid om “Hotel Prindsen”

Navnet “Prindsen” kan igen anvendes for hotelvirksomhed fra ejendommen “Hotel Prindsen”, der er en af de bedst kendte bygninger i […]
10/11/2017

Opdateret vejledning om reelle ejere

Den 1. november 2017 offentliggjorde Erhvervsstyrelsen en opdateret vejledning vedrørende reglerne om reelle ejere. Den opdaterede vejledning uddyber en række […]
07/11/2017

Fritstillet medarbejder omfattet af virksomheds­overdragelse

Højesteret har i en principiel sag taget stilling til, i hvilket omfang en opsagt og fritstillet medarbejder kan rejse krav […]
07/11/2017

Udleje af ansatte fra ikke-vikar­bureauer er ikke omfattet af vikar­protokollatet

I en nylig sag fandt Opmanden, at bilag 17 til Industriens Overenskomst ”Protokollat – Vikarbureauer” alene omfatter vikarer udsendt af […]