Gorrissen Federspiel

03/09/2019

Regeringen står fast på at forringe vilkårene for generationsskifter

Det er sidste udkald for at gennemføre generationsskifte til nedsat gaveafgift. Gennemfører regeringen ikke blot en tilbagerulning af lempelsen af […]
22/08/2019

Delvis ophævelse af McDonald’s’ EU-varemærke for betegnelsen ”Mc”

I kølvandet på at den amerikanske fast food-gigant McDonald’s i januar 2019 blev frataget sin EU-varemærkerettighed for ordmærket ”Big Mac”, […]
24/04/2019

Ny EU-dom om erstatningsansvar for konkurrenceretsovertrædelser

I EU-konkurrenceretten er det fast praksis, at en virksomhed kan pålægges en bøde for overtrædelser begået af en anden virksomhed, […]
28/02/2017

Hollandsk sag bekræfter: Investeringsselskaber kan holdes ansvarlige for portefølje- selskabers konkurrencebegrænsende adfærd

I januar i år stadfæstede Retten i Rotterdam en afgørelse truffet af den hollandske konkurrencemyndighed, Authority for Consumers & Markets […]
23/02/2017

Det nye betalingstjenestedirektiv

Det nye betalingstjenestedirektiv – et paradigmeskift? Betalingstjenester beskrives normalt som fysiske pengeoverførsler, mobile betalinger, betalinger via internettet, indsættelser eller hævninger af […]
08/02/2017

Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

Opdateret Q&A om markedsmisbrugsforordningen – Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner ESMA har for nylig opdateret Q&A om markedsmisbrugsforordningen […]
21/12/2016

Menneskerettigheder og erhvervsliv – Udvikling mod øget ansvarlighed

Human rights and business – the first final statement from the Danish NCP and the trend towards increased accountability
20/12/2016

Forslag om lov om kapitalmarkeder sendt i høring

Den 14. december 2016 har Finanstilsynet sendt udkast til forslag om lov om kapitalmarkeder i hø- ring. Den ny kapitalmarkedslov […]