Kammeradvokaten

16/12/2014

Skatteministeriet frifundet i tre sager om påstået aldersdiskrimination

Højesteret har i dag afsagt dom i en principiel sag om statens adgang til at gøre regres mod skadevolderen i […]
11/12/2014

Skatteministeriet frifundet i tre sager om påstået aldersdiskrimination

Det var sagligt at afskedige medarbejdere med det formål at frigive midler til at ansætte nye medarbejdere med andre kompetencer. […]
09/12/2014

Skatteministeriet dømt og frifundet i to sager om forskelsbehandling på grund af handicap

To afskedigede medarbejdere var handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand, men kun den ene af medarbejderne var berettiget til en godtgørelse.
17/11/2014

Aktindsigt i den samlede tilbudspris

Klagenævnet for Udbud har i en afgørelse af 8. juli 2014 forholdt sig til, hvorvidt Statens It skulle imødekomme en […]
12/11/2014

Persondataret – Brugen af eksterne leverandører

Flere og flere dataansvarlige myndigheder anvender eksterne leverandører til driften af f.eks. deres it-systemer.
11/11/2014

Østre Landsret har afsagt dom i frisørsagerne

Østre Landsret har afgjort, at det ikke er i strid med ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, at […]
07/11/2014

Punktum i retsopgør om udbud af FM5 og FM6

Højesteretsdom har fastslået, at Radio- og tv-nævnet med rette afkrævede Talpa Radio fuld betaling af de faste årlige koncessionsafgifter efter […]
30/10/2014

Undskyldende omstændigheder ved direkte forskelsbehandling

Seks ældre SAS-piloter fik nedsat godtgørelse efter opsigelser. Højesteret nedsatte godtgørelsen for ubestridt, direkte forskelsbehandling over for ældre piloter (60+) […]