123 NJORD Law Firm, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

NJORD Law Firm

05/07/2018

Ny retspraksis: Værneting i Danmark for snævert forbundne krav

Tidligere på året afgjorde Højesteret, at der var værneting i Danmark i en sag mellem to danske parter og en […]
04/07/2018

Ny retspraksis: Forældelse under DHAB 2017

Sø- og Handelsretten afsagde den 11. maj 2018 dom i en sag mellem en stor vindmølleproducent og en stevedorevirksomhed, som […]
03/07/2018

Husk at få tilbagebetalt skibsregistreringsafgift – frist d. 31. juli 2018

Med virkning fra 1. maj 2018 afskaffedes reglerne om betaling af tinglysningsafgift for registrering af skibe og skibspant i Tinglysningsafgiftsloven […]
27/06/2018

Er dine udenlandske forhold selvangivet korrekt?

Overskriften vil for mange ikke være ukendt. SKAT udsender disse dage massevis af breve til skatteborgerne vedrørende deres udenlandske forhold […]
20/06/2018

Cabotage og kombineret transport – vær opmærksom!

Retstilstanden for kombineret godstransport har i lang tid været mere eller mindre uklar. Nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dog […]
19/06/2018

Beskatning af fri telefon og internet bliver afskaffet

Folketinget har vedtaget et nyt lovforslag, der ophæver beskatningen af fri telefon og internet, som medarbejderen får stillet til rådighed […]
18/06/2018

Højesteret om deltids- og tidsbegrænsede ansættelser

Højesteret har i en ny afgørelse bestemt, at det hverken var i strid med deltidsloven eller lov om tidsbegrænset ansættelse, […]
18/06/2018

Værneting i Danmark for direkte krav

Højesteret har for nyligt omgjort Sø- og Handelsrettens afgørelse af 6. januar 2017 (Sag: H-77-15), hvor en dansk fødevaregrossist havde […]