123 NJORD Law Firm, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

NJORD Law Firm

16/07/2019

Klager resulterer ikke altid i medhold

Det er ikke alle klager til Datatilsynet, der resulterer i, at klager (den registrerede) får ret. Senest har Datatilsynet vurderet, […]
09/07/2019

Mulig rekordbøde fra ICO

Den engelske databeskyttelsesmyndighed ICO, der svarer til det danske Datatilsyn, har til hensigt at give flyselskabet British Airways en bøde […]
03/07/2019

Ny bekendtgørelse om god skik for forbrugerlånsvirksomheder sendt i høring

Finanstilsynet har den 26. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder (”bekendtgørelsen”) i høring. Bekendtgørelsen forventes […]
02/07/2019

EU-Domstolen skal afgøre lovligheden af centrale grundlag for tredjelandsoverførsler

Når der overføres persondata til lande, der ligger uden for EU – såkaldte tredjelande i persondataretlig forstand – skal der […]
02/07/2019

Nye retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd

Den 4. juni 2019 blev Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) ellevte plenarmøde afholdt i Bruxelles. På mødet deltog repræsentanter fra EU- […]
01/07/2019

En trust, et settlement, en stichting eller en foundation kan nu være skattepligtig i Danmark

Som et led i en generel indsats mod international skatteundgåelse er der for nylig vedtaget en række lovændringer, som sigter […]
11/06/2019

Forskellen på et el-løbehjul og en cykel?

To nye forsøgsordninger, der trådte i kraft den 17. januar 2019, har medført et Københavnsk bybillede præget af motoriserede løbehjul […]
04/06/2019

Digital Post og den nye krigsregel

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Justitsministeriet og PET vurderet, at Digital Post-systemet er omfattet af ”den nye krigsregel”.