NJORD Law Firm

22/10/2019

Hvad sker der med indefrosne feriemidler i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?

I tilfælde af en virksomhedsoverdragelse kan både erhverver og overdrager orientere den nye feriefond om, at erhverver overtager forpligtelsen vedrørende […]
21/10/2019

Hvor langt rækker arbejdsgivers pligt til at beskytte sine medarbejdere mod sexchikane?

Østre Landsret kom for nylig frem til, at en virksomheds forpligtelse til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø også omfatter chikane […]
24/09/2019

Chaufførhoteller – dog ikke uden problemer

Efter dansk ret må chauffører ikke afholde deres lange hvil på 45 timer i lastbilen. Der er derfor et stort […]
13/09/2019

Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!

Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne […]
09/09/2019

Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav

Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
05/09/2019

Sag om grov uagtsomhed afgjort ved Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten traf i starten af august afgørelse i en sag angående grov uagtsomhed i forbindelse med tyveri af […]
05/09/2019

Datatilsynets skabelon til databehandleraftaler bliver måske til en standardkontrakt

Datatilsynet offentliggjorde i starten af 2018 en skabelon, som virksomheder og myndigheder kan gøre brug af, når de udformer databehandleraftaler. […]
04/09/2019

Kan Bitcoins gives skattefrit som gave?

Skattestyrelsen har offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet anerkender, at salg af bitcoins modtaget som gave ofte vil være skattefrie. Advokat […]