123 NJORD Law Firm, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

NJORD Law Firm

13/09/2019

Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!

Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne […]
09/09/2019

Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav

Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
05/09/2019

Sag om grov uagtsomhed afgjort ved Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten traf i starten af august afgørelse i en sag angående grov uagtsomhed i forbindelse med tyveri af […]
05/09/2019

Datatilsynets skabelon til databehandleraftaler bliver måske til en standardkontrakt

Datatilsynet offentliggjorde i starten af 2018 en skabelon, som virksomheder og myndigheder kan gøre brug af, når de udformer databehandleraftaler. […]
04/09/2019

Kan Bitcoins gives skattefrit som gave?

Skattestyrelsen har offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet anerkender, at salg af bitcoins modtaget som gave ofte vil være skattefrie. Advokat […]
04/09/2019

Persondatasikkerhed ved brug af SMS

Indførelsen af Databeskyttelsesforordningen har haft markant indflydelse på de mange områder, hvor der i større eller mindre omfang behandles personoplysninger. […]
30/08/2019

Nye retningslinjer for videoovervågning sendt i høring af EDPB

Den 10. juli i år har The European Data Protection Board (EDPB) sendt et sæt nye retningslinjer for videoovervågning i […]
23/08/2019

Er en medarbejder, der støtter en forskelsbehandlet kollega, også beskyttet af forskelsbehandlingsloven?

EU-Domstolen fastslog for nylig, at medarbejdere, som støtter forskelsbehandlede kollegaer eller jobansøgere, også er beskyttet mod forskelsbehandling.