NJORD Law Firm

16/04/2018

EU-domstolen: Danske cabotageregler ikke i strid med EU-retten

Siden Kommissionen rejste en sag mod Danmark i oktober 2013, har der været uklarhed omkring, hvorvidt den danske cabotagevejledning var […]
04/04/2018

Dronefragt: Regler, udfordringer og betingelser

Droneteknologien er i hastig udvikling, og dronerne får hele tiden flere funktioner. Eksempelvis kan droner bruges til fragt. Men hvad […]
03/04/2018

Vestre Landsret: Salg på CIF terms medførte værneting i Danmark

Vestre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag mellem en dansk virksomhed og en tjekkisk virksomhed om salg […]
27/03/2018

Beregning af 120-dages reglen for deltidssygemeldte

I en nylig afgørelse har Højesteret indført nye kriterier for beregning af 120-dages fraværsreglen for deltidssygemeldte medarbejdere. Ifølge de nye […]
26/03/2018

Beløbsgrænsen er blevet hævet

Folketinget har som led i sin årlige regulering af beløbsordningen hævet beløbsgrænsen for udenlandske arbejdstagere fra kr. 408.800,00 til kr. […]
23/03/2018

Handicapbegrebet er ikke betinget af en lægeligt diagnosticeret sygdom

Hvorvidt en medarbejder er omfattet af handicapbegrebet – og dermed beskyttet ifølge forskelsbehandlingsloven – skal konkret vurderes på baggrund af […]
20/03/2018

Altid fuld skattepligt for tilflyttere og udlandsdanskere ved ophold over 90 dage i Danmark

Skatteministeriet har den 23. februar 2018 sendt et lovforslag om ændring af kildeskatteloven i høring. Lovforslaget vedrører ændring af reglerne […]
16/03/2018

Samfundsansvar: Digitale krænkelser er et reelt problem

Det er ulovligt at dele billeder og film med krænkende indhold, som er taget, optaget eller videresendt uden samtykke fra […]