123 Dansk Erhverv, Forfatter på Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted

Dansk Erhverv

27/07/2017

Har du styr på reglerne vedrørende sygdom og ferie?

Bliver en medarbejder syg inden sin ferie, har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Men hvad gælder, hvis medarbejderen […]
25/07/2017

Kræftsyg medarbejder kunne opsiges sagligt

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en medarbejder, der på grund af sin kræftsygdom havde hyppige toiletbesøg. […]
02/03/2017

Hvornår varsles en ændring i arbejdsforholdene korrekt?

Der har i medierne været en del opmærksomhed omkring SKATs afvarsling af betalte fridage og DR’s forgæves forsøg på at […]
24/02/2017

Facebookopslag var illoyalt – men bortvisning kom for sent

En klinikassistent udviste illoyal adfærd gennem opdatering på Facebook, som kunne begrunde en bortvisning. Arbejdsgiveren handlede dog ikke umiddelbart efter […]
23/02/2017

I orden at afskedige, selvom der var bugetteret med et overskud

Det var sagligt begrundet da en selvejende institution opsagde en række lærere med henvisning til forventet økonomisk nedgang, på trods […]
14/12/2016

Hvem hæfter for medarbejderkrav ved overtagelse fra et konkursbo?

Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse på overtagelse af aktiver fra et konkursbo. Erhververen af aktiverne blev dømt til at betale godtgørelser for […]
10/11/2016

Hvornår skal ”små” opgaver i EU-udbud?

De små opgaver, der ligger under udbudsgrænsen, skal annonceres, når de har ”en klar grænseoverskridende interesse”. Klagenævnet for udbud har […]
28/10/2016

Opsagt medarbejder havde ikke krav på udbetaling af 5 feriefridage

Lønmodtagernes Garantifond skulle ikke udbetale værdien af 5 ikke-afholdte feriefridage til en fratrådt medarbejder, da der ikke forelå nogen mundtlig […]