Dansk Erhverv

02/08/2018

Nu er det lovligt at dele billeder af kriminelle

Den 25. maj trådte den nye lov om tv-overvågning i kraft i Danmark. En væsentlig nyhed i loven er, at […]
23/07/2018

Kontrol af databehandleren er nødvendigt

Ifølge Datatilsynet skal den dataansvarlige kontrollere, at databehandleren også lever op til de i databehandleraftalen nedskrevne processer. Datatilsynet har derfor […]
27/07/2017

Har du styr på reglerne vedrørende sygdom og ferie?

Bliver en medarbejder syg inden sin ferie, har medarbejderen ikke pligt til at påbegynde ferien. Men hvad gælder, hvis medarbejderen […]
25/07/2017

Kræftsyg medarbejder kunne opsiges sagligt

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en medarbejder, der på grund af sin kræftsygdom havde hyppige toiletbesøg. […]
02/03/2017

Hvornår varsles en ændring i arbejdsforholdene korrekt?

Der har i medierne været en del opmærksomhed omkring SKATs afvarsling af betalte fridage og DR’s forgæves forsøg på at […]
24/02/2017

Facebookopslag var illoyalt – men bortvisning kom for sent

En klinikassistent udviste illoyal adfærd gennem opdatering på Facebook, som kunne begrunde en bortvisning. Arbejdsgiveren handlede dog ikke umiddelbart efter […]
23/02/2017

I orden at afskedige, selvom der var bugetteret med et overskud

Det var sagligt begrundet da en selvejende institution opsagde en række lærere med henvisning til forventet økonomisk nedgang, på trods […]
14/12/2016

Hvem hæfter for medarbejderkrav ved overtagelse fra et konkursbo?

Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse på overtagelse af aktiver fra et konkursbo. Erhververen af aktiverne blev dømt til at betale godtgørelser for […]